• Xin chào, Khách Đăng nhập 

TIN MỚI

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Nhiệm vụ văn phòng Khoa

    Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định và trình thủ trưởng đơn vị quyết định trước khi gửi về Trường hoặc các đơn vị liên quan; nhiệm vụ cụ thể như sau:

 •      Phối hợp các trưởng bộ môn xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
 •     Tư vấn, giúp việc cho trưởng khoa và các đơn vị trực thuộc trong công tác đánh giá, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.
 •     Tư vấn, giúp việc cho trưởng khoa và các giảng viên trong khoa trong hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý dự án và hợp tác quốc tế.
 •     Lập danh sách viên chức và người hợp đồng lao động trong đơn vị kể cả người do đơn vị tự trả lương; theo dõi và quản lý về mặt số lượng và chất lượng (tình hình tăng, giảm, đào tạo, bồi dưỡng), bổ sung hồ sơ, giấy tờ, giải quyết các thủ tục, chế độ, chính sách... đối với CBVC theo quy định. Liên lạc, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các cán bộ viên chức của đơn vị đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước thực hiện đúng các quy định của nhà trường. Phối hợp với các trưởng bộ môn đề xuất, tư vấn, giúp trưởng khoa xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ viên chức trong đơn vị.
 •     Quản lý, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong đơn vị.
 •     Quản lý sinh viên, học viên thuộc khoa theo phân cấp của Trường;
 •     Quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được phân giao cho đơn vị sử dụng.
 •     Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị. Hoàn tất các thủ tục về tổ chức quản lý hành chính. Quản lý hệ thống thông tin và website của đơn vị
 •     Tư vấn và giúp trưởng khoa xây dựng kế hoạch của đơn vị và lập các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.
 •     Giúp thủ trưởng đơn vị soạn thảo các văn bản.
 •     Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với khoa.
 •     Chuẩn bị các cuộc họp, lễ hội; Phụ trách trang trí hội nghị, hội thảo, khai mạc, tổng kết,…
 •     Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh, cảnh quang, môi trường… của đơn vị.

Nhân Sự Văn phòng Khoa

1.Nhân viên Văn phòng

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Trần Lê Kim Thụy Trợ lý tài sản - Chánh văn phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Hồng Cẩm Trợ lý tổ chức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Văn Pha Trợ lý giáo vụ, Công tác sinh viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Châu Ngọc Thơ Trợ lý Sau đại học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Thị Cẩm Nhung Kế toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thị Minh Hạnh Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nhân viên Thư viện

STT Họ và tên Nhiệm vụ Email
1 Nguyễn Thị Chung Thủy Thư viện viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phan Thị Thu Hương Thư viện viên

3.Nhân viên bảo vệ – quản lý nhà học 

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Nguyễn Kim Bình Nhân viên bảo vệ - Tổ trưởng
2 Huỳnh Ngọc Sang Nhân viên bảo vệ
3 Nguyễn Tuấn Anh Quản lý nhà học 

4.Nhân viên vệ sinh, tạp dịch

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Đặng Thị Hồng Quang Nhân viên vệ sinh
2 Huỳnh Thị Kim Loan Nhân viên vệ sinh
3 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên vệ sinh
4 Phạm Thị Phượng Nhân viên vệ sinh 

5.Nhân viên làm vườn

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Huỳnh Văn Thuận Nhân viên làm vườn

 

Cán bộ nghỉ hưu
STT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Lê Hồng Diệp  

 

Cán bộ nghỉ hết tuổi lao động
STT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Hà Nhân viên vệ sinh
2 Nguyễn Mạnh Hà Bảo vệ
3 Nguyễn Văn Phát Nhân viên làm vườn