• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Chương trình thanh niên tình nguyện Đông Nam Á đang tìm kiếm 100 tình nguyện viên hoạt động trong lĩnh vực Môi trường. Sinh viên chuyên ngành Sinh học có quan tâm đến các hoạt động Môi trường và yêu thích các hoạt động tình nguyện đều có thể đăng ký tham gia chương trình.

Hạn chót nộp đơn: Ngày 31/05/2013

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link sau:

http://www.asiaengage.org/news-updates/be-an-asean-youth-eco-leader/