• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Thông báo mất điện đột xuất ngày 30/01/2013

Thông báo mất điện đột xuất:

Công ty Điện lực TP.Cần Thơ thông báo mất điện tại Khu 2:  từ 11g30 đến 13g ngày 30/01/2013 để đấu nối lưới điện ưu tiên cho Khu II, Đại học Cần Thơ

Thông báo mất điện

Công ty Điện lực TP.Cần Thơ thông báo mất lịch mất điện trong các ngày 27/01 và 05/02/2013 ở các địa điểm như sau:

 -          Khu 1 và Khu 2:        ngày 27/01/2013: từ 04g đến 17g;

                                            ngày 05/02/2013: sáng 04g-05g, chiều 16g-17g.

 -          Khu 3:  ngày 27/01/2013 và 05/02/2013: sáng 04g-05g, chiều 16g-17g.

Thông báo mất điện ngày 27/12/2012

Mất điện quận Ninh Kiều ngày 27/12/2012 

Công ty Điện lực Cần Thơ thông báo mất điện trong toàn quận Ninh Kiều từ 6g00 đến 16g00 ngày 27/12/2012.