• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Sự kiện

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Tỉnh "Dùng hạt nano để chẩn đoán bệnh viêm gan"

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/9/2015 tại Phòng chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên đã tổ chức nghiệm thu cơ sở, đề tài được hội đồng đánh giá đạt.

Đọc thêm...

Báo cáo seminar của Bộ môn Hóa ngày 23/6/2014

Báo cáo: Quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm

Đọc thêm...

Báo cáo seminar về: Các khái niệm thường gặp trong phân tích và các quy tắc an toàn trong PTN

Thời gian: 08 giờ ngày 08/6/2014

Đọc thêm...

Báo cáo seminar của Bộ môn Tóan ngày 27/5/2014

Tên bài báo cáo: Sử dụng phần mềm MAPLE nghiên cứu Toán cao cấp cho ngành Toán ứng dụng.

Đọc thêm...

Báo cáo tổng kết tình hình triển khai dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Báo cáo tổng kết tình hình triển khai dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

phòng thí nghiệm vật lý chuyên sâu

Trường Đại học Cần Thơ

Đọc thêm...