• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Sự kiện

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán ngày 29/12/2014

BÁO CÁO SEMINAR CỦA BỘ MÔN TOÁN 

Thời gian: 14 giờ ngày 29/12/2014.

 Địa điểm: Phòng chuyên đề, Khoa Khoa học Tự nhiên.

Đọc thêm...

Hội nghị "Gặp gỡ nhà tuyển dụng - cựu sinh viên và sinh viên

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 20/12/2014.

Địa điểm: Hội trường Khoa

Chương trình chi tiết

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán ngày 9 tháng 12 năm 2014

Thời gian: 13 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12 năm 2014

Đọc thêm...

Báo cáo seminar của Bộ môn Sinh học ngày 09/12/2014

Thời gian: 08 giờ ngày 09 tháng 12 năm 2014

Đọc thêm...

Báo cáo seminar của Bộ môn Tóan ngày 13/11/2014

Thời gian: 08 giờ ngày 13/11/2014

Đọc thêm...