• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Sự kiện

Hội thảo khoa học năm 2016

Chủ đề "The First International Workshop on development of renewable energy for the Mekong Delta"

Thông tin hội thảo chi tiết

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 25/6/2015

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán

Thời gian: 14 giờ ngày 25/6/2015.

Tại: Phòng Chuyên đề

Đọc thêm...

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 12/5/2015

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán

Thời gian: 13 giờ 45 phút ngày 12/5/2015.

Địa điểm: Phòng chuyên đề

Đọc thêm...

Báo cáo semeninar ngày 13/5/2015

Tên báo cáo: "Nghiên cứu sự tương tác của cisplatin và một dẫn xuất chứa N bất đối xứng của nó với guanine và guanosine bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ".
Báo cáo viên: TS. Phạm Vũ Nhật.
Thời gian báo cáo (dự kiến): 9h30 ngày 13/5/2015.
Tại Phòng Chuyên đề.

Đọc thêm...

Báo cáo semeninar ngày 13/4/2015

Báo cáo 1: "Lý thuyết về nhiễu xạ tia X và cấu trúc tinh thể" Tóm tắt báo cáo

Báo cáo viên: TS.Nguyễn Thành Tiên

Thời gian: 9 giờ 45 phút ngày 13/4/2015.

Báo cáo 2: "Điều kiện tối ưu của bài toán tối ưu vectơ nửa xác định" Tóm tắt báo cáo

Báo cáo viên: TS.Lê Thanh Tùng

Thời gian: 14 giờ ngày 13/4/2015.

Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa.