• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

[BMSinh] Lịch bảo vệ LVTN khóa 37 (tháng 12/2014)

 

THÔNG BÁO

Sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 37 thực hiện đề tài LVTN trong học kỳ I (2014-2015) có tên trong danh sách chú ý theo dõi lịch bảo vệ như sau:

*Hội đồng 1

Thời gian: 7h Sáng thứ 5, Ngày 11/12/2014

Địa điểm: Phòng Đa dạng Sinh học, Bộ môn Sinh, Khoa KHTN (Lầu 2, dãy phía sau văn phòng Khoa)

Thứ tự báo cáo như danh sách dưới đây:

STT

thời gian

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

1

7.00 – 7.20

NGUYỄN THỊ KIỀU MỴ

Hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng trên sự tái sinh chồi Khổ qua (Momordica charantia L.) IN VITRO

ThS. Lê Minh Lý

2

7.20-7.40

trần ngọc khánh huyền

Nhân giống cây Lan ý (Spathiphyllum sp.) bằng phương pháp nuôi cấy mô

ThS. Lê Minh Lý

3

7.40-8.00

NGUYỄN HOÀNG MINH SANG

Ảnh hưởng của 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4-D) và muồi NACL lên sự tạo thành và sinh trưởng của mô sẹo và chồi cây mè đen (Sesamum indicum L.)

PGS.TS. Lâm Ngọc Phương

4

8.00-8.20

trương văn đạt

Hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng và bình nuôi cấy lên sự nhân chồi chuối LABA (Musa sp.) IN VITRO

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn

5

8.20- 8.40

Huỳnh thị ý nhi

Hiệu quả 2,4-D, BA, KINETIN và NAA trến sự hình thành mô sẹo và sinh trưởng của mô sẹo từ tử diệp giống đậu nành MTĐ 760-4

ThS. Lê Hồng Giang

6

8.40-9.00

hồ thị thảo

Hiệu quả 2,4-D, BA, TDZ và NAA trến sự hình thành và sinh trưởng của mô sẹo từ tử diệp giống đậu nành MTĐ 748-1

ThS. Lê Hồng Giang

7

9.00-9.20

nguyền thị cẫm nương

Ảnh hưởng của muối NACL trên sự sinh trường của mô sẹo giống đậu nành MTĐ 748-1 khi nuôi cấy trên môi trường đặc và lỏng

ThS. Lê Hồng  Giang

8

9.20-9.40

nguyễn trung kiên

Ảnh hưởng của muối NaCl trên sự sinh trưởng của mô sẹo giống đậu nành MTĐ 760-4 khi nuôi cấy trên môi trường đặc và lỏng

ThS. Lê Hồng Giang

9

9.40-10.00

Võ quang tiếp

Đánh giá ảnh hưởng của nồng độ muối NaCl đến sự sinh trưởng của 3 giống đậu nành MTĐ 878-3, MTĐ 885-2 và ĐH4 bằng phương pháp thủy canh

ThS. Lê Hồng  Giang

 *Hội đồng 2

Thời gian: 7h Sáng thứ 5, Ngày 11/12/2014

Địa điểm: PTN 4, Bộ môn Sinh, Khoa KHTN (Dãy PTN phía trên Văn phòng Bộ môn Sinh)

Thứ tự báo cáo theo danh sách sau:

 

thời gian

sTT

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

7.00 – 7.20

1

Mai Hoàng

Ảnh hưởng của hóa chất khử trùng lên tỉ lệ nhiễm khi phân lập và dinh dưỡng bổ sung vào môi trường nhân giống cấp 1, cấp 2 lên sự phát triển của hệ sợi nấm rơm (Volvariella volvacea)

TS. Lê Vĩnh Thúc

7.20-7.40

2

dương thị thúy nga

Đánh giá khả năng chịu phèn sắt của một số giống lúa triển vọng

ThS. Đỗ Tấn Khang

7.40-8.00

3

phạm yến nhi

Phân loại và xây dựng bộ mẫu một số loài cá

ThS. Phan Kim Định

8.00-8.20

4

đỗ minh quý

Khảo sát thành phần loài mối và phân lập vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong ruột mối ở U Minh Thượng

TS. Ngô Thanh Phong

8.20- 8.40

5

lữ hằng nghi

Khảo sát sự đa dạng thành phần loài mối và phân lập vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong ruột mối ở U Minh Hạ

TS. Ngô Thanh Phong

8.40-9.00

6

bùi quang bảo

Khảo sát năng suất của hai giống lúa OM5451 và JASMINE 85 qua các nồng độ mặn

TS. Ngô Thanh Phong

9.00-9.20

7

Chau ngọc Loan

Phân lập vi khuẩn phân giải Lipid từ nước thải của một số quán ăn ở Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

TS. Ngô Thanh Phong

9.20-9.40

8

nguyên thành trung

Phân lập vi khuẩn phân giải lipid trong nước thải từ quán ăn, cơ sở chế biến trên địa bàn phường Trà An, Trà Nóc, Long Hòa

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

TS. Ngô Thanh Phong

9.40-10.00

9

nguyễn văn trương

Phân lập và nhận diện vi khuẩn phân giải lipid trong nước thải từ quán ăn, cơ sở chế biển ở ba phường An Thới, Long Tuyền và Thới  An Đông

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

TS. Ngô Thanh Phong

 

Chú ý:

-          Báo cáo đầu tiên ở mỗi hội đồng sẽ được bắt đầu đúng 7h sáng thứ 5, Ngày 11/12/2014. Sinh viên có thứ tự báo cáo đầu danh sách chú ý đến đúng giờ.

-          Mỗi báo cáo viên có 10 phút để trình bày nội dung nghiên cứu và 10 phút để thảo luận với các thành viên trong hội đồng. Đối với những đề tài có chung hướng nghiên cứu, những báo cáo sau có thể bỏ qua những nội dung đã được đề cập ở bài trước.

-          Ở mỗi hội đồng sinh viên nên tổng hợp các bài báo cáo vào một máy tính để tiết kiệm thời gian. Mỗi hội đồng cử đại diện sinh viên đến để chuẩn bị phòng để báo cáo.

Chúc các em bình tĩnh, tự tin báo cáo tốt! J

[Bộ môn Sinh] Lịch bảo vệ LVTN khóa 37

 

THÔNG BÁO

                                                                                               (đã cập nhật địa điểm báo cáo)

                                                                  

Sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 37 thực hiện đề tài LVTN trong học kỳ I (2014-2015) có tên trong danh sách chú ý theo dõi lịch bảo vệ như sau:

*Hội đồng 1

Thời gian: 7h Sáng thứ 5, Ngày 11/12/2014

Địa điểm: PTN 4, Bộ môn Sinh, Khoa KHTN (Dãy PTN phía trên Văn phòng Bộ môn Sinh)

Thứ tự báo cáo như danh sách dưới đây:

STT

thời gian

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

1

7.00 – 7.20

NGUYỄN THỊ KIỀU MỴ

Hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng trên sự tái sinh chồi Khổ qua (Momordica charantia L.) IN VITRO

ThS. Lê Minh Lý

2

7.20-7.40

trần ngọc khánh huyền

Nhân giống cây Lan ý (Spathiphyllum sp.) bằng phương pháp nuôi cấy mô

ThS. Lê Minh Lý

3

7.40-8.00

NGUYỄN HOÀNG MINH SANG

Ảnh hưởng của 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4-D) và muồi NACL lên sự tạo thành và sinh trưởng của mô sẹo và chồi cây mè đen (Sesamum indicum L.)

PGS.TS. Lâm Ngọc Phương

4

8.00-8.20

trương văn đạt

Hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng và bình nuôi cấy lên sự nhân chồi chuối LABA (Musa sp.) IN VITRO

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn

5

8.20- 8.40

Huỳnh thị ý nhi

Hiệu quả 2,4-D, BA, KINETIN và NAA trến sự hình thành mô sẹo và sinh trưởng của mô sẹo từ tử diệp giống đậu nành MTĐ 760-4

ThS. Lê Hồng Giang

6

8.40-9.00

hồ thị thảo

Hiệu quả 2,4-D, BA, TDZ và NAA trến sự hình thành và sinh trưởng của mô sẹo từ tử diệp giống đậu nành MTĐ 748-1

ThS. Lê Hồng Giang

7

9.00-9.20

nguyền thị cẫm nương

Ảnh hưởng của muối NACL trên sự sinh trường của mô sẹo giống đậu nành MTĐ 748-1 khi nuôi cấy trên môi trường đặc và lỏng

ThS. Lê Hồng  Giang

8

9.20-9.40

nguyễn trung kiên

Ảnh hưởng của muối NaCl trên sự sinh trưởng của mô sẹo giống đậu nành MTĐ 760-4 khi nuôi cấy trên môi trường đặc và lỏng

ThS. Lê Hồng Giang

9

9.40-10.00

Võ quang tiếp

Đánh giá ảnh hưởng của nồng độ muối NaCl đến sự sinh trưởng của 3 giống đậu nành MTĐ 878-3, MTĐ 885-2 và ĐH4 bằng phương pháp thủy canh

ThS. Lê Hồng  Giang

 *Hội đồng 2

Thời gian: 7h Sáng thứ 5, Ngày 11/12/2014

Địa điểm: Phòng Đa dạng Sinh học, Bộ môn Sinh, Khoa KHTN (Lầu 2, dãy phía sau văn phòng Khoa)

Thứ tự báo cáo theo danh sách sau:

 

thời gian

sTT

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

7.00 – 7.20

1

Mai Hoàng

Ảnh hưởng của hóa chất khử trùng lên tỉ lệ nhiễm khi phân lập và dinh dưỡng bổ sung vào môi trường nhân giống cấp 1, cấp 2 lên sự phát triển của hệ sợi nấm rơm (Volvariella volvacea)

TS. Lê Vĩnh Thúc

7.20-7.40

2

dương thị thúy nga

Đánh giá khả năng chịu phèn sắt của một số giống lúa triển vọng

ThS. Đỗ Tấn Khang

7.40-8.00

3

phạm yến nhi

Phân loại và xây dựng bộ mẫu một số loài cá

ThS. Phan Kim Định

8.00-8.20

4

đỗ minh quý

Khảo sát thành phần loài mối và phân lập vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong ruột mối ở U Minh Thượng

TS. Ngô Thanh Phong

8.20- 8.40

5

lữ hằng nghi

Khảo sát sự đa dạng thành phần loài mối và phân lập vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong ruột mối ở U Minh Hạ

TS. Ngô Thanh Phong

8.40-9.00

6

bùi quang bảo

Khảo sát năng suất của hai giống lúa OM5451 và JASMINE 85 qua các nồng độ mặn

TS. Ngô Thanh Phong

9.00-9.20

7

Chau ngọc Loan

Phân lập vi khuẩn phân giải Lipid từ nước thải của một số quán ăn ở Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

TS. Ngô Thanh Phong

9.20-9.40

8

nguyên thành trung

Phân lập vi khuẩn phân giải lipid trong nước thải từ quán ăn, cơ sở chế biến trên địa bàn phường Trà An, Trà Nóc, Long Hòa

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

TS. Ngô Thanh Phong

9.40-10.00

9

nguyễn văn trương

Phân lập và nhận diện vi khuẩn phân giải lipid trong nước thải từ quán ăn, cơ sở chế biển ở ba phường An Thới, Long Tuyền và Thới  An Đông

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

TS. Ngô Thanh Phong

 

Chú ý:

-          Báo cáo đầu tiên ở mỗi hội đồng sẽ được bắt đầu đúng 7h sáng thứ 5, Ngày 11/12/2014. Sinh viên có thứ tự báo cáo đầu danh sách chú ý đến đúng giờ.

-          Mỗi báo cáo viên có 10 phút để trình bày nội dung nghiên cứu và 10 phút để thảo luận với các thành viên trong hội đồng. Đối với những đề tài có chung hướng nghiên cứu, những báo cáo sau có thể bỏ qua những nội dung đã được đề cập ở bài trước.

-          Ở mỗi hội đồng sinh viên nên tổng hợp các bài báo cáo vào một máy tính để tiết kiệm thời gian. Mỗi hội đồng cử đại diện sinh viên đến để chuẩn bị phòng để báo cáo.

Chúc các em bình tĩnh, tự tin báo cáo tốt! J

[BMSinh] Báo cáo LVTN đợt 2

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ LVTN đợt 2 của sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 36)

+ Thời gian: 13h30 Ngày 27/05/2014

+ Địa điểm: Phòng trưng bày Đa dạng sinh học (Phía sau văn phòng Khoa KHTN)

Thứ tự báo cáo như danh sách dưới đây:

STT

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

1

lâm quang ngôn

Quần xã chim nước trong hệ sinh thái Sen (Nelumbo nucifera)

ThS. Phan Kim Định

2

nguyễn thị minh nguyệt

Hình thái, cấu trúc của giống khóm Queen ở Cầu Đúc – Vị Thanh

TS. Ngô Thanh Phong

3

lê thanh ngọc

Khảo sát hình thái và cấu trúc của giống mía K88-92 ở môi trường đất nhiễm mặn

TS. Ngô Thanh Phong

4

nguyễn hoàng vô

Khảo sát hình thái và cấu trúc của giống lúa OM5451 qua các nồng độ mặn, đi đến các giá trị thích nghi của cây lúa với điều kiện đất ngập mặn

TS. Ngô Thanh Phong

5

trần thị huyền trân

Khảo sát hình thái và cấu trúc thích nghi của giống lúa OM10041 trồng trong chậu ở một số độ mặn khác nhau

TS. Ngô Thanh Phong

 

6

võ thị mỹ loan

Phân lập và khảo sát khả năng thủy phân cellulose của một số dòng vi khuẩn trong ruột mối

TS. Ngô Thanh Phong

TS. Nguyễn Trọng Tuân

 

[BMSinh] Kế hoạch bảo vệ LVTN của Sinh viên Khóa 36 đợt 2

Những sinh viên không có tên trong danh sách bảo vệ LVTN đợt 1 (ngày 20/05/2014) chú ý những nội dung sau:

           1. Hạn cuối nộp bài: Ngày 20/05/2014 

           2. Thời gian bảo vệ: Ngày 23/05/2014 (dự kiến)

 

Vậy những sinh viên nào chưa nộp bài về Bộ môn nhanh chóng hoàn tất và nộp bài tại văn phòng BM Sinh trước 17h Ngày 20/05/2014. Đồng thời, các em cũng chú ý theo dõi lịch và danh sách bảo vệ sẽ được cập nhật sau ngày 20/05/2014.

 

 

[BMSinh] Lịch bảo vệ LVTN khóa 36

THÔNG BÁO

Sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 36 thực hiện đề tài LVTN trong học kỳ II (2013-2014) có tên trong danh sách chú ý theo dõi lịch bảo vệ như sau:

*Đợt 1:

+ Ngày bảo vệ: 20/05/2014

+ Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa KHTN (dự kiến)

Thứ tự báo cáo như danh sách dưới đây:

  • Buổi sáng
  • Thời gian bắt đầu: 7h00

STT

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

1

huỳnh thị anh thư

Khảo sát ảnh hưởng của độ dày giá thể và vật thể đậy bề mặt đến sự phát triển của cây giá đậu xanh trong quy trình xản xuất giá sạch ở quy mô gia đình

TS. Ngô Thanh Phong

2

đặng thị bút thi

Khảo sát ảnh hưởng của hóa chất tiêu rễ đến cây giá đậu xanh trong quá trình sản xuất

TS. Ngô Thanh Phong

3

huỳnh thị ngọc trân

Phân lập và khảo sát khả năng phân hủy cellulose thành glucose của các chủng vi khuẩn cộng sinh trong ruột mối ở tỉnh Hậu Giang

TS. Ngô Thanh Phong

4

nguyễn văn cần

Phân lập và xác định khả năng phân hủy cellulose của một số dòng vi khuẩn trong ruột mối ở Đồng Tháp, Bến Tre và Sóc Trăng

TS. Ngô Thanh Phong

TS. Nguyễn Trọng Tuân

5

Phạm Thị thúy vy

Phân lập và khảo sát khả năng phân giải cellulose trên rơm rạ của vi khuẩn trong ruột mối ở Vĩnh Long và Trà Vinh

TS. Ngô Thanh Phong

TS. Nguyễn Trọng Tuân

6

nguyễn ngọc hải uyên

Phân lập và khảo sát khả năng phân giải cellulose của các dòng vi khuẩn trong ruột mối ở Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang

TS. Ngô Thanh Phong

TS. Nguyễn Trọng Tuân

7

trần thị thúy kiều

Phân lập và khảo sát khả năng phân hủy cellulose của một số dòng vi khuẩn trong ruột mối ở Thạnh Trị - Sóc Trăng

TS. Ngô Thanh Phong

TS. Nguyễn Trọng Tuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều:

Thời gian bắt đầu: 13h30

 

STT

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

1

đặng phạm thu thảo

Đánh giá khả năng phân hủy thuốc PACLOBUTRAZOL của dòng vi khuẩn Burkholderia cepacia CT3-18 được phân lập từ đất vườn cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long và khảo sát một số đặc tính sinh lý của dòng vi khuẩn này

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

2

đỗ hoàng sang

Đánh giá khả năng phân hủy thuốc PROPOXUR của dòng vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 phân lập từ nền đất bảo quản hành tím ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và khảo sát một số đặc tính sinh lý của dòng vi khuẩn này

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

3

lương ánh huệ

Khảo sát khả năng ức chế enzyme alpha-Amylase của cao chiết ruột trái cau trắng (Veitchia merrillii Wendl.) IN VITRO

TS. Đái Thị Xuân Trang

4

quách hải đăng khôi

Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của trái cau trắng (Veitchia merrilli W.)

TS. Đái Thị Xuân Trang