• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Báo cáo seminar Bộ môn Hóa học ngày 07/11/2016

Tên báo cáo Khoa học: KHẢO SÁT HÓA HỌC LOÀI CAM THẢO ĐẤT, Scoparia dulcis L.

Báo cáo viên: Ts. GVC. Tôn Nữ Liên Hương

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 07/11/2016

Địa điểm tại: Phòng Chuyên đề - Khoa Khoa học Tự nhiên

Tóm tắt báo cáo:

Đọc thêm...

Lịch thi học kì II - Bộ môn Hóa

LỊCH THI HỌC KỲ II , NĂM HỌC 2013-2014

BỘ MÔN HÓA HỌC

Đọc thêm...