• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Báo cáo seminar Bộ môn Toán ngày 05/12/2016

BÁO CÁO SEMINAR BỘ MÔN TOÁN

Thời gian: 14giờ, thứ hai ngày 05/12/2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa KHTN

Đọc thêm...

Báo cáo seminar Bộ môn Toán ngày 03/10/2016

Tên báo cáo: Khảo sát sự khả vi cấp hai của ánh xạ nhiễu bài toán tối ưu có tham số

Báo cáo viên: TS.Lê Thanh Tùng

Thời gian: 14 giờ ngày 03/10/2016

Tại Phòng Chuyên đề

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 14/12/2015

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán ngày 14/12/2015

Thời gian: 14 giờ ngày 14/12/2015.

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Báo cáo 1: Định lý Ergodic và Ứng dụng

Báo cáo viên: Ts.Lâm Hoàng Chương

Tóm tắt: Bài báo cáo trình bày tổng quan về 2 dạng định lý Ergodic cổ điển trong lý thuyết xác suất: dạng từng điểm và dạng trung bình. Từ đó đưa ra một số dạng mở rộng cho định lý Ergodic từng điểm. Cuối cùng là ứng dụng các dạng mở rộng đó vào việc tìm giới hạn cho dãy các biến ngẫu nhiên.

Báo cáo 2: Cấu trúc của đại số steenrod trên đường có đặc sốp lẻ.

Báo cáo viên: Ths.Phạm Bích Như

Tóm tắt: Trong Tô pô đại số, một đại số Steenrod A(p) (p là nguyên tố) được định nghĩa bởi Cartan năm 1955 là một đại số của toán tử đối đồng điều ổn định cho đối đồng điều mod p. Với p > 2, A(p) là đại số Hopf phân bậc, kết hợp, có đơn vị trên trường Z/p, được sinh bởi toán tử Steenrod (The Steenrod reduced p Steenrod năm 1953 và toán tử Bockstein β được định nghĩa bởi Bockstein lần đầu vào năm 1942. Báo cáo sẽ trình bày cấu trúc của đại số A(p) và đại số đối ngẫu A∗ của A(p).

Báo cáo semeninar của Bộ môn Toán ngày 07/12/2015

SEMINAR CỦA BỘ MÔN TOÁN
Thời gian: 14 giờ phút ngày 07/12/2015.
Địa điểm: Phòng Chuyên đề.
1) Các phương pháp khảo sát mô hình lan truyền bệnh.
- Báo cáo viên:  Nguyễn Hữu Khánh
- Tóm tắt:  
            Báo
 cáo trình bày các phương pháp được sử dụng để khảo sát tính ổn định của các mô hình lan truyền bệnh SEIR. Số sinh sản cơ sở R0 được tìm thông qua các giá trị riêng hoặc bằng phương pháp ma trận. Tính ổn định địa phương được xác định bằng các giá trị riêng hoặc tiêu chuẩn Routh-Hurwitz  Tính ổn định toàn cục được khẳng định qua các phương pháp tiếp cận như phương pháp hàm Lyapunov, phương pháp đại số và phương pháp hình học. Khảo sát số khẳng định tính đúng đắn của các kết quả lý thuyết. 
2) Xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes
- Báo cáo viên:  Võ Văn Tài
- Tóm tắt:
            Báo cáo đề xuất thuật toán xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes và giải quyết vấn đề tính toán của nó. Các ví dụ số trên nhiều bộ số liệu với những đặc tính khác nhau không những minh họa cho lý thuyết đã trình bày mà còn chứng tỏ ưu điểm của phương pháp đề nghị so với các phương pháp truyền thống.

3)  Tập biến phân cấp cao của ánh xạ nhiễu Henig và ứng dụng xét sự ổn định nghiệm bài toán tối ưu vector có tham số

- Báo cáo viên:  Lê Thanh Tùng
- Tóm tắt:
             Chúng tôi áp dụng tập biến phân cấp cao, được định nghĩa bởi Khánh và Tuấn năm 2008, để khảo sát các liên hệ của ánh xạ nhiễu Henig và ứng dụng chúng vào việc xét sự ổn định nghiệm bài toán tối ưu vector có tham số.

Giới thiệu về Trường Đại học Colorado, Mỹ.

Nội dung:  Giới thiệu về Trường Đại học Colorado, Mỹ.
Thời gian: 14 giờ ngày 24/11/2015.
Địa điểm: Phòng Chuyên đề
BCV: Giáo sư Philip Turk

Mời các em sinh viên và quý thầy cô đến tham dự.