• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo

Báo cáo seminar Bộ môn Vật lý ngày 14/11/2016

Giới thiệu về khoa học vật liệu tính toán với VASP

(Nguyễn Thành Tiên: Bộ môn Vật lý – Khoa Khoa Học Tự Nhiên)


Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 14/11/2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Đọc thêm...