• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  133/KHTN

V/v họp giao ban Khoa

Cần Thơ, ngày 21  tháng 08 năm 2017

 

BIÊN BẢN

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

            Lúc 15 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại  Phòng họp 1, Khoa KHTN

II. THÀNH PHẦN

-         BCN Khoa:     bà Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng khoa, Chủ tọa;

  ông Ngô Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Khoa;

-         Lãnh đạo BM: Toán: ông Nguyễn Hữu Khánh;

  Vật lý: bà Nguyễn Thị Kim Chi;

  Hóa học: ông Nguyễn Trọng Tuân;

  Sinh học: bà Nguyễn Thị Phi Oanh;

  VP: bà Trần Lê Kim Thụy

-         Công Đoàn: ông Đinh Ngọc Quý

-         ĐTN: ông Nguyễn Văn Pha

-         Trợ lý: bà Lê Hồng Cẩm, thư ký.

III. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 6/8/2017-20/8/2017

1. Đào tạo và CTSV

- Tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy HK1 năm học 2017-2018.

- Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp lúc 13h30 ngày 23/9/2017, tại hội trường Lớn.

2. Thiết bị và tài chính

- Rà soát cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ trong Khoa và gởi kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018 về Trường.

- Điều chỉnh kinh phí thường xuyên năm 2017.

3. Sau Đại học

- Giảng dạy HK1 năm học 2017-2018.

- Tổ chức Hội đồng Bảo vệ đề cương và Hội đồng BVLVTN các ngành.

- Điều chỉnh kinh phí thường xuyên SĐH.

4. Tổ chức

- Hoàn thành đăng ký xét chức danh PGS năm 2017. (Trường tổ chức tập huấn vào đầu tháng 9; CB hoàn thành hồ sơ và nộp vào 25/9; HĐ cơ sở xét vào tháng 11; HĐ ngành xét vào tháng 12 và HĐ Nhà nước xét trong tháng 01/2018).

- Lập kế hoạch tuyển dụng và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC-NLĐ năm 2018.

- CB đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ giảng viên hạng I, II.

5. NCKH và HTQT

- Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tham dự Hội thảo kết nối nhà khoa học Việt Nam - Vương quốc Anh.

-  Thông báo số 1 HNKH Quốc tế lần thứ 10 về các HTTT và dữ liệu thông minh (ACIID 2018).

- Cập nhật các bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước năm 2017. Hạn cuối 14/08/2017. (Đây là căn cứ để khen thưởng trong Hội nghị CCVC năm 2016-2017).

6. Đảng và Đoàn thể

- Đội cờ đỏ bắt đầu trực ở hai cổng của Khoa. Đội cờ đỏ sẽ nhắc nhở CB không để xe đúng nơi quy định.

IV. KẾ HOẠCH TỪ 21/8/2017-31/8/2017

 1. Đào tạo và CTSV

- Tổ chức sinh hoạt đầu năm học 2017-2018 và lao động cho SV theo KH của Trường từ 27/8-1/9/2017, Khoa tổ chức sinh hoạt lúc 7h30 ngày 1/9/2017.

- Điều chỉnh đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018 đợt cuối.

2. Thiết bị và tài chính

- Thông tin về việc thanh toán khối lượng vượt giờ đợt 2-2017.

- Điều chỉnh kinh phí thường xuyên năm 2017.

- Xây dựng lại các dự trù kinh phí cho các HP thực hành tại các PMT, PTN. Bộ môn gửi lại dự toán cho trợ lý thiết bị đến hết tuần này.

- Xin ý kiến v/v xây dựng lại website của Khoa.

3. Sau Đại học

 - Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3, PTCN ghi ý kiến trong biên bản hội đồng.

- Tham gia công tác ra đề thi tuyển sinh đợt 2.

4. Tổ chức

- Cập nhật số liệu báo cáo cho HN CCVC năm 2016-2017. Hạn cuối hoàn thành đến hết ngày 31/8/2017 và gửi đến toàn thể CB xin ý kiến.

- Báo cáo thành tích cho Kết quả bình bầu thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017.  Hạn cuối: 24/8/2017.

5. NCKH và HTQT

- Rà soát ra QĐ khen thưởng CB có nhiều thành tích trong NCKH.

6. Đảng và Đoàn thể

- CĐ chuẩn bị báo cáo cho Đại hội CĐ.

Ghi chú:

- BM Vật lý gởi biên bản cuộc họp với KSP v/v thống nhất triển khai công văn số 3417/BGDĐT-KHCN&MT, ngày 08/8/2017.

- Xin ý kiến về trang web của Khoa.

- Vấn đề gây dựng Quỹ hoạt động xã hội của Khoa. Công đoàn phổ biến theo thống nhất trong cuộc họp.

-   Xây dựng liên kết với doanh nghiệp về đào tạo và NCKH. Khoa có kế hoạch tổ chức Hội thảo về đào tạo và NCKH. Sẽ tổ chức đoàn công tác đi địa phương khảo sát nhu cầu phát triển Khoa học Công nghệ.

- Tổ chức hội nghị CCVC-NLĐ năm học 2017-2018: 13g30 ngày 11/9/2017.

-  Lịch làm việc của BCN Khoa, Công đoàn, ĐTN với các CCVC-NLĐ các Bộ môn:

TT

Thời gian

Bộ môn

 

14g00 đến 15g00 ngày thứ hai 28/8/2017

Toán

 

15g00 đến 16g00 ngày thứ hai 28/8/2017

 

14g00 đến 15g00 ngày thứ sáu 01/9/2017

Hóa

 

15g00 đến 16g00 ngày thứ sáu 01/9/2017

Sinh

-         Nội dung làm việc: trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, quản lý, điều hành của Khoa và của Bộ môn trong năm học 2016-2017 và đề xuất phương hướng, kế hoạch công tác năm học 2017-2018.

-         Trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới vào 9/9/2017.

-         Hội nghị CCVC cấp Trường ngày 10/10/2017.

-         Tổng vệ sinh chào đón năm học mới.

-         Nhắc CB được đề cử tham gia hỗ trợ tổ chức Hội nghị APEC.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h cùng ngày./.

 

  Thư ký                                                                                               Chủ tọa

 

 

Lê Hồng Cẩm                                                                              Bùi Thị Bửu Huê