• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  90   /KHTN

V/v họp giao ban Khoa

Cần Thơ, ngày 20 tháng 06 năm 2017

 

BIÊN BẢN

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

            Lúc 15 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại  Phòng họp 1, Khoa KHTN

II. THÀNH PHẦN

-         BCN Khoa:     bà Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng khoa, Chủ tọa;

  ông Ngô Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Khoa;

  ông Nguyễn Thành Tiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Khoa;

-         Lãnh đạo BM: Toán: ông Võ Văn Tài;

  Vật lý: bà Nguyễn Thị Kim Chi;

  Hóa học: ông Nguyễn Trọng Tuân;

  Sinh học: ông Bùi Tấn Anh;

  VP: bà Trần Lê Kim Thụy

-         Công Đoàn: ông Đinh Ngọc Quý

-         Trợ lý: bà Châu Ngọc Thơ, bà Lê Hồng Cẩm, thư ký.

III. NỘI DUNG

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN (Từ ngày 5/6/2017 đến ngày 18/6/2017)

1. Đào tạo và CTSV

- Tập huấn sử dụng phần mềm xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.  Áp dụng thí điểm ở 2 Khoa: Nông nghiệp và Công nghệ Thông tin.

- Công bố các học phần mở trong HK 1 năm học 2017-2018.

- Tổ chức thi kết thúc học phần HK III năm học 2016-2017.

2.  Sau Đại học

- Lập kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương K.23.

- Tham gia lễ trao bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2017 đợt 1 tổ chức vào lúc 8h00 ngày 17/6/2017.

- Tổ chức Hội đồng BVLV Thạc sĩ Hóa lý thuyết 2 HV ngày 18/06.

- Nhắc PTCN gửi CV vượt quota hướng dẫn luận văn K.23.

3. Thiết bị và tài chính

- Thanh quyết toán những môn thực tập trong học kì hè.

- BM rà soát lại cơ sở vật chất và báo lại trợ lý thiết bị để sửa chữa trong thời gian hè.

- Chuẩn bị trang trí phòng chuyên đề phục vụ đại hội các chi bộ.

4.Tổ chức

- CB đủ điều kiện nộp báo cáo xét tặng kỉ niệm chương “VSNGD”. Hạn cuối: 19/6/2017.

- Triển khai công tác xét thi đua khen thưởng năm học theo kế hoạch. Đã nhận đầy đủ từ các Bộ môn.

5. NCKH&HTQT

- Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH các cấp.

- Sơ kết tình hình báo cáo seminar cấp Khoa quý 2.

6. Đảng và Đoàn thể

- Đại hội Đoàn TNCSHCM và Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa.

B. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 2/7/2017)

 1. Đào tạo và CTSV

- Xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

- Nhận Giấy quyết định tốt nghiệp từ Phòng Đào tạo và phát cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.

- Hỗ trợ thủ tục thanh toán ra trường đối với những SV chưa hoàn thành thanh toán đợt 2 (nếu có).

- Hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

2.  Sau Đại học

-Tổ chức Hội đồng BVLV Thạc sĩ Vật lý lý thuyết ngày 30/6.

3. Thiết bị và tài chính

- Backup dữ liệu trang web Khoa định kỳ hằng tháng.

4.Tổ chức

- Theo dõi thông báo lớp bồi dưỡng chứng chỉ giảng viên hạng 2.

- Thông báo CB đi học báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm. Trợ lý toognr hợp và gửi lại Lãnh đạo Khoa trước khi gửi về Trường.

- Nộp hồ sơ xét thi đua khen thưởng về Trường: 30/6/2017.

5. NCKH&HTQT

- Gửi Bảng tổng hợp Báo cáo khoa học đã thực hiện cấp Khoa 6 tháng đầu năm về Phòng QLKH.

- Triển khai kế hoạch đăng ký báo cáo khoa học cấp Khoa 6 tháng cuối năm.

6. Đảng và Đoàn thể

- Công đoàn tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Gia đình Việt nam lúc 15h ngày 26/6 tại Phòng chuyên đề.

Một số lưu ý:

Về công tác đào tạo – ĐBCL và CTSV:

 • BM nhắc CB hoàn thành công tác giảng dạy HK hè theo quy định.
 • Việc tổ chức, quản lý SV tham gia các khóa thực tập ngắn hạn, làm LVTN ngoài Trường (trong và ngoài nước): BM chịu trách nhiệm về mặt tổ chức, quản lý chuyên môn theo quy định.
 • Ngày 26/6 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của ĐH Quốc gia thành phố HCM đền trường mình kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng theo phân công của Bộ GD và ĐT:

-         Tổ chức thực hiện cập nhật đề cương môn học trình độ thạc sĩ và đại học lên trang web Khoa. Lãnh đạo BM phối hợp PTCN tổ chức thực hiện. Khoa cử Thầy Tiên theo dõi việc thực hiện cập nhật phần SĐH và Thầy Phong phụ trách phần Đại học.

-         Chuẩn bị các số liệu để báo cáo nếu cần:  Trợ lý gửi bảng thông tin ngắn gọn về khoa đến tất cả CCVC Khoa.

-         BM hoàn thành bảng tổng hợp thể hiện gắn kết môn học với chuẩn đầu ra của các CTĐT đã công bố (theo mẫu của Trường).

-         BM nhắc nhở CB phụ trách rà soát lại đề cương chi tiết học phần đã cập nhật theo mẫu mới vì qua kiểm tra vẫn còn một số học phần theo mẫu cũ.

Về CSVC - TB:

 • Rà soát nhu cầu sửa chữa các phòng làm việc, PTN, phòng học trong Khoa chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018. Thời hạn cuối nộp về Khoa (cô Thụy):30/6/2017
 • Các PTN trong Khoa sẽ không làm việc trong khoảng thời gian thi THPT (20-24/6/2017). Lưu ý kiểm tra kỹ điện, nước, các ổ khóa cửa, công tác PCCC trước kỳ nghỉ.
 • BM lưu ý việc tổ chức, quản lý các PTN (phân công trách nhiệm người trực, giữ chìa khóa, dọn dẹp vệ sinh, bảo trì thiết bị, đảm bảo an toàn PCCC,…).
 • Nhắc lại việc thống nhất Phòng máy tính do BM Toán quản lý và sử dụng chung trong toàn khoa. Các vấn đề sửa chữa nhỏ liên quan đến Phóng máy tính báo lại với thầy Trần Văn Lý và Nguyễn Văn Pha (2 CB phụ trách chính).
 • Chỉ số nước tăng đột biến. BM Nhắc nhở CB tiết kiệm điện nước và báo cáo kịp thời các hư hõng để khắc phục.
 • Không giao chìa khóa các PTN cho sinh viên giữ qua đêm.
 • BM xây dựng lại các dự toán thực tập theo sinh viên. Thời hạn cuối nộp về Khoa (cô Thụy):10/7/2017.

Về công tác tổ chức:

 • Họp HĐ xét TĐ-KT Khoa ngày 26/6/2017 (lúc 13g30).
 • CB tham gia công tác coi thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h45 cùng ngày./.

 

  Thư ký                                                                                               Chủ tọa

 

 

Lê Hồng Cẩm                                                                              Bùi Thị Bửu Huê