• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  78   /KHTN

V/v họp giao ban Khoa

Cần Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2017

 

BIÊN BẢN

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

            Lúc 15 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2017 tại  Phòng họp 1, Khoa KHTN

II. THÀNH PHẦN

-         BCN Khoa:     bà Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng khoa, Chủ tọa;

  ông Ngô Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Khoa;

  ông Nguyễn Thành Tiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Khoa;

-         Lãnh đạo BM: Toán: ông Nguyễn Hữu Khánh;

  Vật lý: ông Dương Hiếu Đẩu;

  Hóa học: ông Nguyễn Trọng Tuân;

  Sinh học: ông Bùi Tấn Anh;

  VP: bà Trần Lê Kim Thụy

-         Đoàn Thanh niên: ông Nguyễn Văn Pha

-         Công Đoàn: bà Phạm Bích Như

-         Trợ lý: bà Lê Hồng Cẩm, thư ký.

III. NỘI DUNG

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN(Từ ngày 8/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

1. Đào tạo và CTSV

- Giảng dạy HK hè: Bắt đầu giảng dạy: 15/5/2017.

- Hỗ trợ cán bộ điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

- Tổng hợp danh sách CCVC-NLĐ tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

- Xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.

- Thông báo kế hoạch xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

2.  Sau Đại học

 - CBGD nhập điểm và nộp bảng điểm học kỳ 2.

- Sinh hoạt với học viên trúng tuyển đợt 1 Hóa hữu cơ, Hóa LT&HL.

- BM Hóa tổ chức HĐ thẩm định năng lực đào tạo ngành Hóa Hữu cơ trình độ tiến sĩ.

3. Thiết bị và tài chính

- Gửi đề nghị nhu cầu sửa chữa các phòng học (đề xuất mua máy chiếu, máy tính, máy in máy lạnh, máy fax, máy photocopy).

- Dự toán kinh phí gửi về Trường về việc tổ chức đoàn cán bộ khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu lao động một số tỉnh ĐBSCL phục vụ công tác quảng bá ngành đào tạo.

- Đề nghị P.QTTB cho sơn lại các phòng họp và phòng làm việc từ VP Đoàn thanh niên đến VP Khoa.

- Bảo trì đèn, quạt, máy chiếu tại các phòng học của Khoa cuối học kì.

- Dự toán chi tiết kinh phí hội thảo Hóa hữu cơ và hội thảo lý 2017 theo kinh phí phân giao.

- Thanh toán tiền coi thi HKII  năm học 2016-2017 .

4.Tổ chức

- Triển khai công tác đánh giá CCVC-NLĐ và xét thi đua khen thưởng năm học theo thông báo.

- Gửi công văn về Trường cử SV tham dự Trường hè toán học năm 2017.

5. NCKH&HTQT

- Cập nhật bài báo khoa học lên website của Khoa.

6. Đảng và Đoàn thể

- Công đoàn Vận động CCVCNLĐ thực hiện tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

- CĐ lên kế hoạch tổ chức 1/6 cho con em CCVC Khoa.

- CĐ triển khai tổng kết, xét thi đua khen thưởng Công đoàn, Nữ công.

B. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày4/6/2017)

 1. Đào tạo và CTSV

- Xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

- CB chấm thi và nhập điểm HK2 2016-2017 đúng hạn (hạn cuối ngày 23/5/2017).

- CB điều chỉnh địa điểm coi thi TH PTQG hạn cuối: Nộp phòng đào tạo Hạn cuối 22/5/2017.

2.  Sau Đại học

- Lập kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương K.23.

3. Thiết bị và tài chính

- Vệ sinh bảo trì phòng máy tính công.

- Phối hợp với bộ môn dán mã vạch các thiết bị mới đầu tư năm 2016.

- Tham gia hội nghị tổng kết hoạt động SX-DV năm 2016 và phương hướng hoạt động SX-DV năm 2017 theo thông báo của Trường.

4.Tổ chức

- Theo dõi công tác xét tặng kỉ niệm chương “VSNGD”.

- Tổng hợp danh sách lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cán bộ nguồn đợt 2 theo thông báo của Trường.

- Theo dõi thông báo lớp bồi dưỡng chứng chỉ giảng viên hạng 2.

- Nhận xét và đề nghị ký hợp đồng công nhật 6 tháng cuối năm.

- Thông báo CB đi học báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm.

- Triển khai công tác đánh giá CCVC-NLĐ và xét thi đua khen thưởng năm học theo kế hoạch

5. NCKH&HTQT

- Cập nhật bài báo khoa học lên website của Khoa.

6. Đảng và Đoàn thể

- Chuẩn bị Đại hội Chi bộ cơ sở.

-  Tổ chức 01/6 cho con em CB trong Khoa

* Một số lưu ý:

- Tiếp tục giảng dạy HK 3 năm học 2016-2017.

- Tham gia tổ chức thi THPT quốc gia 2017. CB theo dõi danh sách coi thi chính thức để thực hiện.

- BM tiếp tục tiến hành xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 theo kế hoạch:

  • 16/6/2017-20/6/2017: BM tiến hành xét thi đua cấp BM (nếu là Tập thể lao động xuất sắc thì không hạn chế số lượng LĐTT; CSTĐ cấp cơ sở không quá 15% tổng các nhân đạt danh hiệu LĐTT và không quá 1/3 CB quản lý.)
  • 26/6/2017: Dự kiến Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng cấp Khoa (đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được xét lao đồng tiên tiến)

-          Đoàn công tác của Khoa đến địa phương dự kiến từ 30/5-1/6/2017. Sẽ họp Đoàn công tác vào thứ 2 tuần tới để thống nhất nội dung làm việc và lịch trình.

-         CVHT nhắc nhở sinh viên không tham gia bán hàng đa cấp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h45 cùng ngày./.

 

  Thư ký                                                                                               Chủ tọa

 

 

Lê Hồng Cẩm                                                                              Bùi Thị Bửu Huê