• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

BÁO CÁO SEMINAR BỘ MÔN TOÁN

Thời gian: 14giờ, thứ hai ngày 05/12/2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa KHTN

Báo cáo 1: Ts. Võ Văn Tài

-          Tên báo cáo:Một đề xuất cho mô hình chuỗi thời gian mờ và ứng dụng

-          Nội dung: Báo cáo trình bày một mô hình chuỗi thời gian mờ mà nó có thể mờ hóa dữ liệu của quá khứ và dự báo cho tương lai. Các tham số trong mô hình được xem xét để tìm được mô hình phù hợp với từng bộ số liệu. Vấn đề tính toán của mô hình cũng được giải quyết bằng các chương trình được thiết lập trên phần mềm thống kê R mà chúng được đưa vào các packages của phần mềm này. Nhiều bộ số liệu được xem xét để minh họa ưu điểm của thuật toán đề nghị so với các thuật toán đã tồn tại. Thuật toán đề nghị cũng được áp dụng tốt trong dự báo cho hai vấn đề có tính cấp thiết của Việt Nam hiện nay: Dự báo đỉnh mặn và dự báo dân số. Các ví dụ số cho thấy tiềm năng trong ứng dụng thực tế của vấn đề nghiên cứu.

`   Báo cáo 2: Ts. Lâm Hoàng Chương

-          Tên báo cáo: Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho quá trình Markov với không gian trạng thái rời rạc

-          Nội dung: Bài báo cáo đưa ra tốc độ hội tụ của định lý giới hạn trung tâm cho quá trình Markov Xt  với không gian trạng thái rời rạc. Công cụ chủ yếu trong bài toán là sử dụng toán tử cực vi, thông qua phương trình Poisson kết hợp với giải tích sơ cấp, để đánh giá các moments bậc nguyên của Xt. Kết quả đạt được là bậc hội tụ O(n1/2).

Báo cáo 3: Ts. Lê Thanh Tùng

-          Tên báo cáo: Khảo sát sự ổn định nghiệm bài toán tối ưu có tham số sử dụng đạo hàm Clarke cấp cao

-          Nội dung: Chúng tôi mở rộng khái niệm đạo hàm Clarke cấp một sang trường hợp đạo hàm Clarke cấp cao và áp dụng đạo hàm Clarke cấp cao vào khảo sát sự ổn định nghiệm của bài toán tối ưu có tham số.

Báo cáo 4: Ths. Dương Thị Bé Ba

-          Tên báo cáo: Sự hội tụ của thuật toán phân tích chùm mờ và ứng dụng

Nội dung:Hiện nay, phân tích chùm được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực: sinh học, y học, kinh tế, xã hội, …. và các thuật toán phân tích chùm cũng được nhiều nhà khoa học quan tâm và xây dựng. Tính hội tụ của các thuật toán này là một vấn đề quan trọng cần được xem xét. Bài báo cáo sẽ trình bày cơ sở toán học về sự hội tụ của thuật toán phân tích chùm mờ (FCM) cũng như ứng dụng của thuật toán này trong thực tế.