• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Báo cáo seminar của Bộ môn Toán ngày 14/12/2015

Thời gian: 14 giờ ngày 14/12/2015.

Địa điểm: Phòng Chuyên đề

Báo cáo 1: Định lý Ergodic và Ứng dụng

Báo cáo viên: Ts.Lâm Hoàng Chương

Tóm tắt: Bài báo cáo trình bày tổng quan về 2 dạng định lý Ergodic cổ điển trong lý thuyết xác suất: dạng từng điểm và dạng trung bình. Từ đó đưa ra một số dạng mở rộng cho định lý Ergodic từng điểm. Cuối cùng là ứng dụng các dạng mở rộng đó vào việc tìm giới hạn cho dãy các biến ngẫu nhiên.

Báo cáo 2: Cấu trúc của đại số steenrod trên đường có đặc sốp lẻ.

Báo cáo viên: Ths.Phạm Bích Như

Tóm tắt: Trong Tô pô đại số, một đại số Steenrod A(p) (p là nguyên tố) được định nghĩa bởi Cartan năm 1955 là một đại số của toán tử đối đồng điều ổn định cho đối đồng điều mod p. Với p > 2, A(p) là đại số Hopf phân bậc, kết hợp, có đơn vị trên trường Z/p, được sinh bởi toán tử Steenrod (The Steenrod reduced p Steenrod năm 1953 và toán tử Bockstein β được định nghĩa bởi Bockstein lần đầu vào năm 1942. Báo cáo sẽ trình bày cấu trúc của đại số A(p) và đại số đối ngẫu A∗ của A(p).