• Xin chào, Khách Đăng nhập 

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ LVTN đợt 2 của sinh viên chuyên ngành Sinh học khóa 36)

+ Thời gian: 13h30 Ngày 27/05/2014

+ Địa điểm: Phòng trưng bày Đa dạng sinh học (Phía sau văn phòng Khoa KHTN)

Thứ tự báo cáo như danh sách dưới đây:

STT

HỌ VÀ TÊN SV

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD

1

lâm quang ngôn

Quần xã chim nước trong hệ sinh thái Sen (Nelumbo nucifera)

ThS. Phan Kim Định

2

nguyễn thị minh nguyệt

Hình thái, cấu trúc của giống khóm Queen ở Cầu Đúc – Vị Thanh

TS. Ngô Thanh Phong

3

lê thanh ngọc

Khảo sát hình thái và cấu trúc của giống mía K88-92 ở môi trường đất nhiễm mặn

TS. Ngô Thanh Phong

4

nguyễn hoàng vô

Khảo sát hình thái và cấu trúc của giống lúa OM5451 qua các nồng độ mặn, đi đến các giá trị thích nghi của cây lúa với điều kiện đất ngập mặn

TS. Ngô Thanh Phong

5

trần thị huyền trân

Khảo sát hình thái và cấu trúc thích nghi của giống lúa OM10041 trồng trong chậu ở một số độ mặn khác nhau

TS. Ngô Thanh Phong

 

6

võ thị mỹ loan

Phân lập và khảo sát khả năng thủy phân cellulose của một số dòng vi khuẩn trong ruột mối

TS. Ngô Thanh Phong

TS. Nguyễn Trọng Tuân