• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Những sinh viên không có tên trong danh sách bảo vệ LVTN đợt 1 (ngày 20/05/2014) chú ý những nội dung sau:

           1. Hạn cuối nộp bài: Ngày 20/05/2014 

           2. Thời gian bảo vệ: Ngày 23/05/2014 (dự kiến)

 

Vậy những sinh viên nào chưa nộp bài về Bộ môn nhanh chóng hoàn tất và nộp bài tại văn phòng BM Sinh trước 17h Ngày 20/05/2014. Đồng thời, các em cũng chú ý theo dõi lịch và danh sách bảo vệ sẽ được cập nhật sau ngày 20/05/2014.