• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Bảng giá giáo trình

 

STT TÊN GIÁO TRÌNH GIÁ
1 Sinh A1 30.000
2 Sinh A2 35.000
3 Hóa tập 2 17.000
4 Hóa tập 3 9.000
5 Hóa vô cơ 6.000
6 Đại số tuyến tính và hình học 15.000
7 Bài tập đại số tuyến tính và hình học 5.000
8 Đại số tuyến tính C 6.000
9 Vi tích phân A1 20.000
10 Vi tích phân A2 20.000
11 Phương pháp tổng hợp các nhũ tương 12.000
12 Lý thuyết độ đo và tích phân 19.000
13 Cơ chế phản ứng hữu cơ 20.000
14 Con người và môi trường 23.000
15 Giải tích phức 24.000
16 Thống kê xã hội 25.000
17 Vật lý thống kê 22.000
18 Nhận dạng thống kê  24.000
19 Thống kê trong ứng dụng sinh học  27.000