toggle visibility

Select All    Deselect All
   
Đái Thị Xuân Trang, N. K. H. T., Nguyễn Thị Ái Lan. (2013). Khảo sát khả năng hạ đường huyết của cao chiết cây lá dứa (Pandanus amaryllifolius Roxb.) trên chuột bênh tiểu đường. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 17, 30.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, N. T. Á. L. (2015). Ảnh hưởng của cao chiết cây lá dứa (Pandanus amaryllifolius Roxb.) đến hoạt động của enzyme glucose-6-phosphatase ở chuột bệnh đái tháo đường. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 19(1), 54–59.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, N. T. L. P. (2014). Khảo sát khả năng ức chế enzyme -glucosidase của cao chiết cây Nhàu (Morinda citrifolia L.). Tạp chí Y học thực hành, 944, 77–80.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, P. K. Đ., Trương Đình Yến An, Nguyễn Thị Yến Chi. (2014). Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cây ô rô (Acanthus ilicifollius L.). Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 35, 104–110.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, Q. T. H., Võ Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Mai Phương. (2012). Khảo sát hiệu quả hạ đường huyết và chống oxy hóa của cao chiết cây Nhàu (Morinda citrifolia L.) ở chuột bệnh tiểu đường. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 23b, 115–124.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, T. T. M. (2010). Khảo sát hoạt tính kháng sốt rét của một số cây thuốc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 16a, 22–31.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, T. T. P. T. (2015). Khảo sát kháng oxy hóa của lá sa kê (Artocarpus altilis L.). Tạp chí Công nghệ sinh học, 13(1), 143–150.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, T. T. P. T., Kaeko Kamei. (2015). Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cây rau sam (Portulaca oleracea L.) in vitro bằng phương pháp HPLC-ESR và in vivo trên ruồi giấm chuyển gen. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 18(T5), 32–41.
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, V. T. T. A. (2015). Antibacterial activity of the methanolic extract of Eclipta alba against bacteria in intestinal tract of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Tạp chí Sinh học, 37(1).
toggle visibility
Đái Thị Xuân Trang, V. T. T. A., Lâm Hồng Bảo Ngọc. (2015). Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hóa của cao methanol cây Hà Thủ Ô trắng (Streptocaulon juventas Merr.). Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 40, 1–6.
toggle visibility
Elhag, S., Fernández, A., Bawakid, A., Alshomrani, S., & Herrera, F. (2015). On the combination of genetic fuzzy systems and pairwise learning for improving detection rates on Intrusion Detection Systems. Expert Systems with Applications, 42(1), 193–202.
toggle visibility
Hong Giang T. Ly et al. (2013). Amide bond hydrolysis in peptides and cyclic peptides catalyzed by a dimeric Zr(iv)-substituted Keggin type polyoxometalate. Dalton Trans., 42(30), 10929–10938.
toggle visibility
Hong Giang T. Ly et al. (2013). Hydrolysis of Dipeptides Catalyzed by a Zirconium(IV)-Substituted Lindqvist Type Polyoxometalate. Eur. J. Inorg. Chem., 2013(26), 4601–4611.
toggle visibility
Hong Giang T. Ly et al. (2013). Polyoxometalates as a Novel Class of Artificial Proteases: Selective Hydrolysis of Lysozyme under Physiological pH and Temperature Promoted by a Cerium(IV) Keggin-Type Polyoxometalate. Chem. Eur. J., 19(8), 2848–2858.
toggle visibility
Hong Giang T. Ly et al. (2015). Comparative Study of the Reactivity of Zirconium(IV)-Substituted Polyoxometalates towards the Hydrolysis of Oligopeptides. Eur. J. Inorg. Chem., 2015(13), 2206–2215.
toggle visibility
Hong Giang T. Ly et al. (2015). Highly Amino Acid Selective Hydrolysis of Myoglobin at Aspartate Residues as Promoted by Zirconium(IV)-Substituted Polyoxometalates. Angew. Chem. Int. Ed., 54(25), 7391–7394.
toggle visibility
Hong Giang T. Ly et al. (2015). Influence of the amino acid side chain on peptide bond hydrolysis catalyzed by a dimeric Zr(iv)-substituted Keggin type polyoxometalate. New J. Chem., DOI: 10.1039/C5nj00561b, .
toggle visibility
Hue, B. T. B. et al. (2017). Oxidation stability of biodiesel derived from waste catfish oil. Fuel, 202, 455–463.
toggle visibility
Hue, B. T. B. et al. (2017). Oxidation stability of biodiesel derived from waste catfish oil. Fuel, 202, 455–463.
toggle visibility
Hue, B. T. B. etal. (2017). Oxidation stability of biodiesel derived from waste catfish oil. Fuel, 202, 455–463.
toggle visibility
Huỳnh Thu Hòa, B. T. A., Ngô Thanh Phong. (2011). Các loài rùa ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 17b, 167–175.
toggle visibility
Huỳnh Thu Hòa, V. V. B., Phan Kim Định, Nguyễn Thị Dơn, Ngô Thanh Phong, Bùi Tấn Anh. (2011). Nghiên cứu đa dạng sinh học vùng Hòn Chông – Hà Tiên. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 17b, 176–183.
toggle visibility
Lam, H. - C. (2014). A quenched central limit theorem for reversible random walks in a random environment on Z. J. Appl. Probab., , 1051–1064.
toggle visibility
Lien Huong, T. N. (2016). CÁC HỢP CHẤT METHOXYFLAVONOID VÀ COIXOL ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÂY CAM THẢO ĐẤT (SCOPARIA DULCIS LINN). Vietnam Journal of Chemistry, , 586–590.
toggle visibility
Lien Huong, T. N. (2016). Chemical Constituents from Ethyl Acetate Extract of Scoparia Dulcis Linn. (Vol. 54).
toggle visibility
Lien Huong, T. N. (2016). Chemical constituents of Physalis angulata L. (family solanaceae). Can Tho University Journal of Science, 2, 46–49.
toggle visibility
Lien Huong, T. N. (2016). Kết Quả Mới Trong Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính của Vỏ Thân Cây Núc Nác (OROXYLUM INDICUM (L.) VENT. In Nhà Xuất Bản Khoa học và Công nghệ (pp. 13–20).
toggle visibility
Lien Huong, T. N. (2016). Two new alkaloids and a carbohydrate compound from the species Hydrocotyle bonariensis Comm. Ex lam., family apiaceae. Can Tho University Journal of Science, 3, 1–4.
toggle visibility
Lien Huong, T. N. (2016). Two new alkaloids and a carbohydrate compound from the species Hydrocotyle bonariensis Comm. Ex lam., family apiaceae. Can Tho University Journal of Science, 3, 116–119.
toggle visibility
Lien Huong, T. N. (2016). Xây Dựng Quy Trình Ly Trích Flavonoid Từ Nấm Tràm (TilopilusFelleus) và Khảo Sát Hoạt Tính Ức Chế Enzyme A -Glucosidase , Kháng Khuẩn và Kháng Nấm Của Cao Nấm Tràm. (pp. 458–461).
toggle visibility
Select All    Deselect All