• Xin chào, Khách Đăng nhập 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN TOÁN

 

Lãnh đạo bộ môn

         Trưởng bộ môn:  PGS. TS. Nguyễn Hữu Khánh   (phụ trách chung)

         Phó bộ môn:   TS. Võ Văn Tài       (phụ trách về đào tạo và nghiên cứu khoa học)

                              ThS. Dương Thị Tuyền  (phụ trách về cơ sở vật chất, nhân sự và sinh viên)

Các tổ trưởng chuyên ngành

            - Tổ Giải tích:  PGS. TS. Nguyễn Hữu Khánh

            - Tổ Đại số:  ThS. Hồ Hữu Lộc

            - Tổ Xác suất - Thống kê:   TS. Võ Văn Tài

 

TT

Họ và Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

/Chức vụ

Email

  Chuyên ngành Giải tích

1

Nguyễn Hữu Khánh

0006

Tiến sĩ

PGS-  Trưởng CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2

Lê Phương Quân

0005

Thạc sĩ

GVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Thị Kiều Oanh

0009

Thạc sĩ

GVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4

Đặng Hoàng Tâm

1110

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5

Lê Thanh Tùng

1518

Tiến sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

6

Đinh Ngọc Quý

1845

Tiến sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

7

Lê Hoài Nhân

2171

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

8

Nguyễn Duy Cường

2605

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9

 Huỳnh Đức Quốc

 2693

 Thạc sĩ

GV 

hdquoc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Chuyên ngành  Đại số

1

Hồ Hữu Lộc

0003

Thạc sĩ

GVC - Trưởng CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Bích Như

2085

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Tử Thịnh

2303

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Cẩm Tú

2715

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Chuyên ngành Xác suất - Thống kê

1

Võ Văn Tài

0007

Tiến sĩ

GVC - Trưởng CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2

Dương Thị Tuyền

0008

Thạc sĩ

GVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3

Trần Văn Lý

1111

Tiến sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4

Lê Thị Mỹ Xuân

1846

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5

Lâm Hoàng Chương

2084

Tiến sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trần Phước Lộc

2172

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Hồng Dân

2225

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Dương Thị Bé Ba

2606 

Thạc sĩ

GV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Cán bộ nghỉ hưu  

TT

Họ và tên MSCB Học vị Chức vụ đã qua

Năm nghỉ hưu

1

Trần Ngọc Liên

0004 Tiến sĩ Trưởng khoa  2013

2

Nguyễn Xuân Tranh 0001 Thạc sĩ Trưởng khoa 

 2015 

3

Nguyễn Quang Hòa 0002 Thạc sĩ Giảng viên

2017