• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Nhân sự Bộ môn Sinh học

STT

 

Họ và Tên

MSCB

Chức danh

Học vị

Email

1

 000024

Bùi Tấn Anh

000024

GVC

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 Phong

Ngô Thanh Phong

001100

GVC

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 000027

Phan Kim Định

000027

GVC

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 001040

Đái Thị Xuân Trang

001040

PGS

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 000106

Nguyễn Thị Phi Oanh

000106

GVC

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

 000028

Nguyễn Thị Dơn

000028

GVC

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

 001971

Nguyễn Thị Kim Huê

001971

Giảng viên

NCS, Bỉ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

 001974

Trần Thanh Mến

001974

Giảng viên

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

 Phuong

Nguyễn Như Phương

002250

Giảng viên

NCS, Bỉ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

 002300

Phạm Khánh Nguyên Huân

002300

Giảng viên

NCS, Viện kỹ thuật Kyoto

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

 TuTu

Võ Thị Tú Anh

002453

Giảng viên

NCS, Viện kỹ thuật Kyoto

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

 HPhuong

Lê Hồng Phương

002662

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

 Tran

Phan Lê Công Huyền Bảo Trân

002664

Giảng viên

NCS, Bỉ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

 Dua

Nguyễn Kim Đua

002608

Giảng viên

Học viên cao học, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

 Thao

Trương Thị Phương Thảo

002609

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

 001176

Lý Thị Thanh Thủy

001176

KTV

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

 001745

Ngô Thị Kim Thoa

001745

PVGD

PTTH

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

 001175

Huỳnh Thị Thanh Xuân

001175

PVGD

PTTH

 

19

 002351

Nguyễn Tấn Đạt

002351

NVPV