• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Danh sách các báo cáo seminar đã đăng ký

STT

Họ tên,

đơn vị báo cáo viên

Tên BCKH

Nội dung chính BCKH

Thời gian, địa điểm báo cáo

Số lượng người dự

Ghi chú

1.

PGS.TS Dương Hiếu Đẩu

BM Vật lý –

Khoa KHTN

Xác định các thông số cơ bản của một trận động đất sử dụng biến đổi Wavelet đa phân giải

 

Sử dụng phương pháp phân tích tín hiệu địa chấn động đất bằng biến đổi wavelet rời rạc ở tỉ lệ phân giải và hàm wavelet được lựa chọn thích hợp để lập trình mô phỏng tín toán vị trí chấn tiêu động đất và so sánh kết quả tính được với các số liệu thực tế cung cấp bởi các trạm đo điạ chấn trong khu vực, từ đó thiết lập qui trình đầy đủ để phân tích và dự báo các trận động đất trong vùng.

 

08 - 10.2014

Khoa KHTN

 

25

11-12.2014

2.

Th.S Hồ Văn Tú

BM Tin học –

Khoa KHTN

 

Phát triển ứng dụng di động trên nền Android – Hệ thống quản lý sử dụng nước sạch

 

Giới thiệu tổng quan về công nghệ, kỹ thuật, và quy trình phát triển phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động thông qua ứng dụng thực tiễn. Hệ thống quản lý nước sạch giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các thành phần, phương pháp phân tích và phát triển ứng dụng di động trên nền Android. Trên cơ sở đó chúng ta có thể tự nghiên cứu sâu rộng hơn và có thể tự theo đuổi sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động.

 

08.2014

Khoa KHTN

30-40


Báo cáo ngày 03/12/2014

3.

Ths. Võ Hải Đăng

BM Tin học –

Khoa KHTN

 

Giới thiệu XML & Webservices - Ứng dụng cho thiết bị di động

Trong bài báo cáo này tôi muốn giới thiệu sơ lược cấu trúc XML, cách truy vấn dữ liệu XML và các kỹ  thuật để xây dựng webservice trên nhiều hệ thống khác nhau, từ đó có thể cung cấp các dịch vụ cho phép các thiết bị di động có thể truy cập để trao đổi dữ liệu.

 

08.2014

Khoa KHTN

20 – 30

 Báo cáo ngày 03/12/2014

4.

TS. Lâm Hoàng Chương

BM Toán –

Khoa KHTN

 

 

Độ đo phổ cho toán tử tuyến tính dừng và ứng dụng

Bài báo cáo trình bày cách xây dựng độ đo phổ cho toán tử tuyến tính dừng và công thức đặc trưng của nó bằng các công cụ toán học cơ bản bao gồm giải tích hàm và lý thuyết độ đo xác suất. Thông qua công thức đặc trưng, báo cáo cũng chỉ ra sự tồn tại của định lý ergodic, định lý giới hạn trung tâm cho quá trình Markov khả nghịch và 1 vài định lý giới hạn khác có liên quan.

 

10.2014

Khoa KHTN

20

Báo cáo ngày 9/12/2014 

5.

TS. Lâm Hoàng Chương

BM Toán –

Khoa KHTN

 

 

Định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong môi trường ngẫu nhiên dừng

Bài báo cáo trình bày chứng minh sự tồn tại định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong môi trường ngẫu nhiên trong 1 chiều trong điều kiện độ dẫn của hệ thống chỉ là 1 hàm c đo được dương. Nếu hàm c khả tích thì phân phối xác suất giới hạn là phân phối chuẩn thông thường, ngược lại nếu hàm c không khả tích thì phân phối xác suất giới hạn là phân phối chuẩn suy biến N(0,0). Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến khái niệm về sự nổ của hạt chuyển động Xt trong thời gian hữu hạn T, tức là vị trị của hạt sẽ là vô cùng sau 1 thời điểm nào đó limtàTXt=∞. Trong mô hình của bài báo cáo thì sự nổ sẽ không xảy ra.

 

10.2014

Khoa KHTN

20

 

 

 

11-12.2014

6.

TS. Võ Văn Tài

BM Toán –

Khoa KHTN

 

Xây dựng chùm mờ các hàm mật độ xác suất

Báo cáo trình bày các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chùm mờ các hàm mật độ xác suất: Xây dựng thuật toán cho phương pháp thứ bậc và không thứ bậc, viết các chương trình xây dựng chùm mờ từ số liệu rời rạc. Báo cáo cũng trình bày một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng chùm tối ưu, hệ số đánh giá sự tương tự của chùm đã xây dựng cùng một số kết quả liên quan đến nó.

 

10.2014

Khoa KHTN

20

11-12.2014

7.

TS. Võ Văn Tài

BM Toán –

Khoa KHTN

 

Phân tích phương sai đa biến và ứng dụng

Báo cáo trình bày cơ sở toán học, thuật toán và vấn đề tính toán từ số liệu lớn nhiều chiều của thực tế bài toán phân tích phương sai đa biến. Trên cơ sở lý thuyết, báo cáo cũng trình bày một ứng dụng cụ thể của bài toán này trong giáo dục qua số liệu thực tế thu thập được. Các ứng dụng trong các lĩnh vực tế khác đang có nhu cầu thực hiện cũng sẽ được áp dụng theo cách tương tự.

 

10.2014

Khoa KHTN

20

11-12.2014

8.

Ths. Lê Hoài Nhân

BM Toán –

Khoa KHTN

 

Xích Markov và một vài ứng dụng

 

Báo cáo trình bày Bài toán mở đầu về nghiên cứu xích Xích Markov từ đó dẫn đến định nghĩa, các tính chất và các định lý liên quan đến Xích Markov. Trên cơ sở đó, báo cáo cũng sẽ trình bày một số bài toán ứng dụng của Xích Markov thông qua một số mô hình Kiểm kê, Ehrenfest, trong di truyền học, …

 

11.2014

Khoa KHTN

20

 

 

 

 

9.

TS. Nguyễn Hữu Khánh

BM Toán –

Khoa KHTN

 

Mô hình lan truyền virus máy tính trên hệ thống mạng

Báo cáo nghiên cứu tính ổn định trong mô hình toán học cho sự lan truyền của virus máy tính trên hệ thống mạng. Mô hình cho bởi hệ 4 phương trình vi phân phụ thuộc vào các tham số. Chúng tôi xác định được số sinh sản cơ sở R0 là nhân tố quyết định sự lan truyền của virus. Khi R0 < 1 thì sự lan truyền tắt dần, còn khi R0 > 1 thì sự lan truyền vẫn tiếp diễn. Động lực của mô hình được nghiên cứu thông qua lý thuyết phân nhánh và khảo sát số. Tính ổn định toàn cục của các điểm cân bằng được chứng minh bằng hàm Lyapunov và phương pháp tiếp cận hình học. Từ các kết quả nhận được, ta có thể chọn các tham số thích hợp để hạn chế sự lan truyền virus trên hệ thống mạng.

 

11.2014

Khoa KHTN

20

 

 

 

Báo cáo ngày 9/12/2014 

10.

Ths. Nguyễn Minh Trung

BM Tin học –

Khoa KHTN

 

 

Ứng dụng MetaData trong SQL Server 2012 để tạo tự động các thủ tục Stored Procedure trong một bảng của một cơ sở dữ liệu

- Tổng quan và ứng dụng MetaData.

- Tìm hiểu lược đồ thông tin trong SQL Server để lấy thông tin metadata của một cơ sở dữ liệu và các đối tượng liên quan bên trong một cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng các thủ tục, các thủ tục này có thể tự động tạo ra các thủ tục stored procedure thực hiện các chức năng lựa chọn, thêm, sửa, xóa dữ liệu trong một bảng (table) của một cơ sở dữ liệu

 

11.2014

Khoa KHTN

20 – 30

 

 

 

Báo cáo lúc 15 giờ ngày 25/11/2014 

11.

Dương Thị Bé Ba

BM Toán –

Khoa KHTN

 

Phương pháp xấp xỉ biến phân và một số kết quả

Xấp xỉ biến phân là kỹ thuật để đưa ra những suy luận xấp xỉ cho các mô hình thống kê phức tạp. Khi thực hiện xấp xỉ, việc sử dụng xấp xỉ biến phân sẽ nhanh hơn so với phương pháp Markov chain Monte Carlo (đặc biệt đối với mẫu số liệu lớn) và phong phú hơn nhiều so với phương pháp xấp xỉ Laplace. Báo cáo sẽ trình bày cơ sở toán học, thuật toán và một số ứng dụng của phương pháp này.

12.2014

Khoa KHTN

20

 

 

 

 

12.

TS. Lê Thanh Tùng

BM Toán –

Khoa KHTN

 

Đạo hàm contingent trong không gian tôpô

Dựa vào định nghĩa đạo hàm contingent cấp một trong không gian tôpô trong bài báo của Đ.T.Lục năm 1991,  chúng tôi đưa ra khái niệm đạo hàm contingent cấp hai trong không không gian tôpô và sau đó khảo sát một số tính chất của đạo hàm này và ứng dụng vào xét điều kiện tối ưu của bài toán tối ưu đa trị.

12.2014

Khoa KHTN

20

 

 

 

Báo cáo ngày 9/12/2014 

13.

Ths. Nguyễn Minh Trung

BM Tin học –

Khoa KHTN

Giới thiệu một số điểm cơ bản về cơ chế tấn công SQL Injection

 

 

- Giới thiệu SQL injection

- Các dạng tấn công SQL Injection

- Cách phòng tránh SQL Injection

12.2014

Khoa KHTN

20 – 30

 

14.

TS. Ngô Thanh Phong

BM Sinh – Khoa KHTN

 

Sự thích nghi trong quá trình phát tán của thực vật có hột

Giới thiệu các giá trị thích nghi trong quá trình phát tán của một số loài thực vật, trong đó đề cập đến các kiểu hột và các kiểu trái với các đặc điểm giúp thực vật dễ dàng phát tán giống loài trong môi trường. Ngoài ra, chuyên đề này còn đề cập đến khả năng tiềm sinh và sự nẩy mầm của hột.

 

12.2014

Khoa KHTN

40

Chuyển từ 6 tháng đầu năm

Số TT đăng ký được duyệt: 104

15.

TS. Nguyễn Thành Tiên

BM Vật lý – Khoa KHTN

 

Nhiễu xạ tia X và cấu trúc tinh thể

Giới thiệu lý thuyết nhiễu xạ tia X để nghiên cứu cấu trúc tinh thể: tán xạ tia X với điện tử, tán xạ tia X với nguyên tử, tán xạ tia X với ô đơn vị, phương trình thừa số cấu trúc.  Phân tích phổ tán xạ tia X và đối xứng tinh thể.

12.2014

Khoa KHTN

20

Chuyển từ 6 tháng đầu năm

Số TT đăng ký được duyệt: 107

16.

TS. Phạm Vũ Nhật

BM Hóa – Khoa KHTN

 

Phương pháp toán tử chiếu và sự trực chuẩn Schmidt cho các orbital suy biến trong các phân tử methane, benzene và coronene

 

 

Giới thiệu phương pháp xác định kiểu đối xứng của các SALCs (Symmetry Adapted Linear Combinations) cho các MO suy biến trong methane, benzene và coronene. Trong báo cáo này, những phương pháp được áp dụng để xây dựng các SALCs đó là phương pháp toán tử chiếu (projection operator method) và sự trực chuẩn Schmidt (Schmidt orthogonalization procedure) sẽ được trình bày. 

12.2014

Khoa KHTN

30-40

Chuyển từ 6 tháng đầu năm

Số TT đăng ký được duyệt: 109

17.

TS. Nguyễn Hữu Hòa

BM Tin – Khoa KHTN

 

Khảo sát và so sánh các kỹ thuật tiên tiến trong vấn đề xây dựng mô hình phát hiện xâm nhập mạng máy tính

 

Trình bày các kỹ thuật tiên tiến để xây dựng mô hình phát hiện xâm nhập mạng máy tính.

So sánh ưu điểm và nhược điểm của mỗi kỹ thuật.

12.2014

Khoa KHTN

40

Chuyển từ 6 tháng đầu năm

Số TT đăng ký được duyệt: 115

18.

TS. Nguyễn Hữu Hòa

BM Tin – Khoa KHTN

 

Nhận dạng thư rác với hướng tiếp cận tập hợp mô hình “tạo dư thừa và chọn”.

 

Trình bày phương pháp mới lạ để xây dựng mô hình máy học nhận dạng thư rác (spam email) với hướng tiếp cận tập hợp mô hình “tạo dư thừa và chọn” (“overproduce and choose”-based ensmble approach).

12.2014

Khoa KHTN

40

Chuyển từ 6 tháng đầu năm

Số TT đăng ký được duyệt: 116

19.

TS. Nguyễn Hữu Hòa

BM Tin – Khoa KHTN

 

Nhận dạng Web chứa mã độc bằng mô hình máy học dựa trên kỹ thuật phân tích n-gram cải tiến.

Trình bày phương pháp mới lạ để xây dựng mô hình máy học nhận dạng Web chứa mã độc (malicious Web) dựa trên một kỹ thuật phân tích n-gram cải tiến.

12.2014

Khoa KHTN

40

Chuyển từ 6 tháng đầu năm

Số TT đăng ký được duyệt: 117

20.

TS. Ngô Thanh Phong

BM Sinh – Khoa KHTN

 

Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp

 

Báo cáo này nhằm thảo luận (với sinh viên đại học chuyên ngành Sinh học và học viên cao học Sinh thái học) những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp như cách tiếp cận và chuẩn bị thực hiện luận văn, xác định tính cấp thiết và xây dựng mục tiêu cũng như các nội dung thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã xác định… Ngoài ra, chủ đề này cũng sẽ thảo luận những vấn đề cần lưu ý khi viết tóm lược, lược khảo tài liệu, phương pháp nghiên cứu, cách trình bày kết quả và thảo luận (biện luận), kết luận và kiến nghị, những lỗi cần lưu ý tránh mắc phải khi viết trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo, những vấn đề cần lưu ý khi báo cáo trước hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp.

 

12.2014

Khoa KHTN

40

Chuyển từ 6 tháng đầu năm

Số TT đăng ký được duyệt: 119

21.

Ths. Vũ Duy Linh

BM Tin – Khoa KHTN

 

Dự báo chuỗi thời gian đa biến bằng mô hình tự hồi quy, VAR

Xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian (Time series) và phân tích kết quả dự báo là một nhu cầu cần thiết và rất được chú trọng hiện nay. Các số liệu quan sát, thu thập được trong thực tế thường ở dưới dạng chuỗi số liệu theo thời gian.  chuỗi thời gian được ứng dụng nhiều và ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế  và xã hội như: Dự báo tình hình tăng trưởng  GDP, dự báo doanh thu bán hàng, dự báo mức độ CO2 gây hiệu ứng nhà kính,…

 

12.2014

Khoa KHTN

40

Báo cáo ngày 03/12/2014

22.

Ths. Vũ Duy Linh

BM Tin – Khoa KHTN

 

Xây dựng và phân tích mô hình dự báo chuỗi thời gian bằng công cụ SQL Server Data Tools - Business Intelligence for Visual Studio 2012 (SSDT-BI)

Xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian (Time series) và phân tích kết quả dự báo là một nhu cầu cần thiết và rất được chú trọng hiện nay. Các số liệu quan sát, thu thập được trong thực tế thường ở dưới dạng chuỗi số liệu theo thời gian.  chuỗi thời gian được ứng dụng nhiều và ngày càng phổ biến trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế  và xã hội như: Dự báo tình hình tăng trưởng  GDP, dự báo doanh thu bán hàng, dự báo mức độ CO2 gây hiệu ứng nhà kính, dự báo tình hình dân số,…

 

12.2014

Khoa KHTN

40

Báo cáo ngày 03/12/2014