• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Theo công văn số 165/SKHCN-QLKH v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Xem thông báo chi tiết

Tải biểu mẫu đề xuất đề tài tại đây