• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Tổng hợp danh sách báo cáo khoa học đợt 1 năm 2017

 

STT Tên báo cáo Nội dung báo cáo Ngày báo cáo Báo cáo viên
1 Động lực của mô hình kháng vi-rút máy tính với phương pháp nhiễu đồng luân Chúng tôi nghiên cứu một mô hình cài tiến cho sự lan truyền vi-rút máy tính với tác động kháng vi-rút trong hệ thống mạng. Dáng điệu động lực của mô hình được khảo sát thông qua việc phân tích tính ổn định của hai điểm cân bằng tự do và một điểm cân bằng nhiễm. Khi số lượng nhóm đề kháng dương, một điểm cân bằng tự do ổn định tiệm cận toàn cục. Chúng tôi xác định được các điều kiện cụ thể để làm giảm sự lan truyền của vi-rút trên hệ thống mạng. Phương pháp nhiễu đồng luân được sử dụng để tìm nghiệm lặp của hệ và đây là phương pháp có hiệu quả trong việc dùng các phần mềm toán học để giải các bài toán phi tuyến.  05/2017 PGs.TS.Nguyễn Hữu Khánh 
 2 Sử dụng phần mềm MAPLE trong nghiên cứu khoa học Báo cáo giới thiệu về phần mềm toán học MAPLE và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm MAPLE trong nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực Đại số tuyến tính, Vi tích phân và Thống kê. Ngoài ra, báo cáo còn trình bày cách soạn thảo văn bản trên MAPLE, lập trình trên MAPLE, tạo ra các hàm mới cho thư viện của MAPLE, giải các bài toán trên MAPLE và tạo ra các đề thi trắc nghiệm trên MAPLE.  05/2017   PGs.TS.Nguyễn Hữu Khánh 
 3 Sử dụng package Tikz trong soạn thảo văn bản toán học Báo cáo giới thiệu các lệnh cơ bản để vẽ đồ thị hàm số đã biết hoặc biểu đồ từ số liệu có sẵn trong việc soạn thảo các văn bản toán học đặc biệt là việc soạn giáo trình, bài giảng, luận văn,...  05/2017 ThS.Lê Hoài Nhân 
 4 Phần mềm nguồn mở Python với vật lý tính toán  Báo cáo sẽ trình bày: Giới thiệu phần mềm Python, lý do tại sao nên chọn Python trong tính toán khoa học hiện nay, cách cài đặt python với hệ điều hành Unix, cách để viết script trong python, demo một số chương trình python áp dụng tính các bài toán vật lý 03/2017 PGs.TS.Nguyễn Thành Tiên 
 5 Nghiên cứu quá trình khuếch tán trong 1 chiều Bài báo cáo trình bày chứng minh sự tồn tại định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong 1 chiều với điều kiện các hàm dẫn lệch trái và lệch phải cùng hội tụ về một giá trị. Trong trường hợp hai hàm dẫn hội tụ về hai giá trị khác nhau thì ta có luật số lớn cho mô hình đang xét. 04/2017 TS.Lâm Hoàng Chương 
 6 Sử dụng thuật toán phân tích chùm mờ trong xây dựng mô hình chuỗi thời gian mờ  Kết hợp thuật toán phân tích chùm mờ và việc mờ hóa số liệu theo mô hình tam giác, báo cáo trình bày một mô hình chuỗi thời gian mờ mới. Các tham số trong mô hình được khảo sát và vấn đề tính toán được giải quyết bằng các chương trình trên phần mềm Matlab. Nhiều số liệu đối chứng được kiểm tra để cho thấy ưu điểm của mô hình đề nghị so với một số mô hình đã có  04/2017 TS.Võ Văn Tài 
 7 Tách và thu hồi calcium molybdate CAMoO4 and cobalt oxalate (CoC2O4) từ spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst bằng phương pháp thủy luyện  Mo và Co từ spent hyddrodesulphurization catalyst được tách và thu hồi bằng tổ hợp các quá trình liên tiếp: hòa tan, chiết xuất và kết tủa. Spent HDS catalyst chứa Mo, Co và một số kim loại khác được hòa tan bằng dung dịch HCL. Sau khi hòa tan, Mo và Co từ dung dịch HCl lần lượt được tách và chiết bằng các chất chiết xuất hữu cơ (tribytyl phosphate, TBP và tri 2-ethylhexyl amine, TEHA). Quá trình rửa giải Mo từ TBP và Co từ TEHA được thực hiện bằng dung dịch HCl và nước tinh khiết. Kết quả chứng minh rằng, quá trình chiết xuất thu hồi được 99.8% Mo và 99.4% Co từ dung dịch hòa tan của spent hydrodesulphurization (HDS) catalysts và độ tinh khiết của dung dịch Mo và Co là 99.99%. Kết tủa CaMoO4 được tạo thành khi cho canxi clorua vào dung dịch Mo ở điều kiện: pH 5.0 và 90oC. Các điều kiện tối ưu để tạo kết tủa CoC2O4 bằng cách thêm axit oxalic vào dung dịch Co là ở pH 5.0 và 60oC.  04/2017 TS.Nguyễn Thị Hồng 
 8  Sử dụng mô hình ruồi giấm để sàng lọc các chất có khả năng kháng béo phì Triacylglycerol (TAG) là thành phần chính của lipid dự trữ và chũng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động bình thường của tế bào. Tuy nhiên, sự tích trữ quá nhiều lipid trong mô mỡ sẽ gây nên béo phí, tích trữ quá nhiều lipid trong các mô khác (không phải là mô mỡ) sẽ gây ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các mô này. Trong thí nghiệm này, mô hình ruồi giấm được tạo thành để nghiên cứu và tìm ra các chất có khả năng kháng lại béo phí. Gen brummer (bmm) trong ruồi giấm Drosophila melanogaster có vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa sự tích trữ lipid, gen này tương đồng (homologous)với gen adipocyte triglyceride lipase (atgl) trên người. Mô hình ruồi giấm được tạo thành bằng cách vi tiêm vào phôi bào ruồi gen tái tổ hợp gồm gen green fluorescent ptotein (gft) được chèn theo hướng downstream (theo hướng 3,) của promoter gen bmm. 05/2017  TS.Trần Thanh Mến