• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo hướng dẫn đăng ký đề tài sinh viên năm 2016, hạn chót nộp thuyết minh 14/03/2016. Nộp file word qua mail cô Hồng Phương ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) và bản in tại văn phòng cô Hồng Cẩm.

Mẫu thuyết minh và dự toán