• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông tư 19 quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Hướng dẫn 305 thực hiện và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Biểu mẫu dành cho đề tài sinh viên.

- Tham khảo bài giảng về phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu