• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

DANH MỤC SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

 

STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

1

Bài giảng Hóa Hữu Cơ A3

Ths: Đỗ Thị Mỹ Linh

2

Bài giảng Hóa Vô Cơ A3

Ts: Lê Thanh Phước

3

Hóa đại cương Tập 1

TS: Bùi Thị Bửu Huê

4

Hóa đại cương Tập 2

Võ Hồng Thái

5

Hóa đại cương Tập 3

Ths: Lâm Phước Điền

6

Hoá học môi trường

Ths: Nguyễn thị Diệp Chi

7

Cơ chế phản ứng hữu cơ

TS: Bùi Thị Bửu Huê

8

Giáo trình hóa keo đại cương

Ths: Tôn Nữ Liên Hương

9

Bài giảng Đại số tuyến tính C

Ths: Nguyễn Quang Hòa

10

Bài giảng Vi tích phân B

Ths: Lê Phương Quân

11

Giáo trình Vi tích phân B

Ths: Đặng Hoàng Tâm

12

Giáo trình Xác suất thống kê A

Ths: Trần Văn Lý

13

Giáo trình Xác suất thống kê B

Ths: Võ Văn Tài

14

Bài giảng Đại số tuyến tính và ứng dụng

Ths: Nguyễn Quang Hòa

15

Bài tập đại số tuyến tính A

Ths: Hồ Hữu Lộc

16

Giáo trình đại số tuyến tính A

Ths: Hồ Hữu Lộc

17

Bài giảng Vi tích phân A1

TS: Trần Ngọc Liên

18

Bài giảng Vi tích phân A2

Ts: Nguyễn Hữu Khánh

19

Tóan cao cấp

Ths Lê Phương Quân, Ts Lê Thanh Tùng

20

Giải tích 2- nghành tóan ứng dụng

Ts: Nguyễn Hữu Khánh

21

Giải tích Hàm

Ths: Đặng Hoàng Tâm

22

Giải tích phức

TS: Trần Ngọc Liên

23

Đại số đại cương

Ths: Nguyễn Quang Hòa

24

Giáo trình hình học giải tích

Ths: Hồ Hữu Lộc

25

GT Đại số tuyến tính và hình học 1

Ths: Hồ Hữu Lộc

26

GT Giải tích 3

Ths. Lê Thị Kiều Oanh

27

GT Quy hoạch tuyến tính

Ts Lê Thanh Tùng

28

Giáo trình sinh học đại cương A1

Ths: Bùi Tấn Anh

29

Giáo trình sinh học đại cương A2 (mới)

Ths: Bùi Tấn Anh

30

Giáo trình sinh học đại cương A2 (cũ)

Ths: Bùi Tấn Anh

31

Sinh học phân tử - Tâp 1

Viện nghiên cứu & phát triển CNSH

32

Sinh học phân tử - Tâp 2

Viện nghiên cứu & phát triển CNSH

33

Sinh học phân tử - Tâp 3

Viện nghiên cứu & phát triển CNSH

34

Thực vật học 2-Khối chuyên sinh

Ths:Phạm thị Nga, Ths: Võ văn Bé

35

Thực hành sinh đại cương A1

Ths: Nguyễn thị Dơn

36

Thực hành sinh đại cương A2

Ths: Phan Kim Định

37

Động vật học1

Ths: Võ văn Bé

38

Động vật học2

Ths: Võ văn Bé

39

Mô động vật

Ths: Võ văn Bé

40

Thực vật học 1

Ths:Phạm thị Nga, Ths: Võ văn Bé

41

Sinh học phát triển

Ths: Bùi Tấn Anh

42

Môi trường & Con người

TS: Hùynh Thu Hòa

43

Ô nhiễm môi trường

TS: Hùynh Thu Hòa

44

Giáo trình thực hành tin học căn bản

Ths: Nguyễn Minh Trung

45

Giáo trình tin học căn bản

Ths: Nguyễn Minh Trung

46

GT lý thuyết: Lập trình căn bản B

Ths. Vũ Duy Linh

47

GT thực hành: Lập trình căn bản B

Ths. Vũ Duy Linh