• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Danh bạ điện thoại để bàn

Văn phòng

Số điện thoại

- Trưởng khoa (Bà Bùi Thị Bửu Huê)

  (0292) 3872 088 

- Phó Trưởng khoa (Ô. Ngô Thanh Phong)

 (0292) 3872 089 

- Phó Trưởng khoa (Ô. Nguyễn Thành Tiên)

 (0292) 3832 061

- Văn phòng Khoa (Tel/Fax)

  (0292) 3832 062 

- Các trợ lý Khoa

  (0292) 3872 091 

- BM. Toán học

  (0292) 3872 082 

- BM. Vật lý

  (0292) 3872 083 

- BM. Hóa học

  (0292) 3872 084 

- BM. Sinh học

  (0292) 3872 085 

- Thư viện

  (0292) 3872 092 

- Nhà học - Khoa KHTN

  (0292) 3872 105 

- Bảo vệ

  (0292) 3872 093