• Xin chào, Khách Đăng nhập 

Hướng nghiên cứu

  • Mô hình toán học: 

-    Mô hình đối lưu nhiệt

-    Mô hình thị trường lao động

-    Mô hình bệnh sốt rét

-    Mô hình lan truyền virus HIV

-    Mô hình lan truyền virus máy tính

-    Mô hình cạnh tranh quần thể loài

-    Mô hình tăng trưởng của rầy nâu

-    Mô hình phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên 

  • Nhận dạng thống kê: Bài toán phân loại, phân biệt, phân tích chùm 
  • Ứng dụng thống kê trong y học và xã hội
  • Nội suy toán học
  • Phân tích chuỗi thời gian để dự báo các quá trình tự nhiên: dự báo chỉ số CPI, dự báo giá vàng, dự báo giá dầu, dự báo lượng rầy nâu, ...