SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Căn cứ Quyết định công nhận học viên khóa 2013-2015 đợt 1 đã hết hạn đào tạo

xem chi tiết