• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 28/8/2017 ĐẾN 03/9/2017

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

28/8/2017

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 (Nhóm N25)

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

 

13g30:  Rà soát kế hoạch giải ngân quý 4/2017 của 6 Chương trình Nghiên cứu Khởi động - Dự án ODA

BGH: Ô. Tính. TP: BQLDA ODA, BĐP các lĩnh vực, Chủ nhiệm và Thư ký 06 CTNC. Tại: Phòng họp 2

14g00: Họp BCN Khoa với CCVC BM Toán

Tại: VP Bộ môn Toán

TP: BCN Khoa, Chánh VPK, ĐTN, CĐ và toàn thể CCVC BM Toán.

15g00: Họp BCN Khoa với CCVC BM Vật lý

Tại: VP Bộ môn Vật lý

TP: BCN Khoa, Chánh VPK, ĐTN, CĐ và toàn thể CCVC BM Vật lý

 

Thứ Ba

29/8/2017

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 (Nhóm N26)

BGH: Bà Hiền. Tại: Hội trường Lớn

8g00: Tiếp Đoàn UB Văn hóa, Giáo dục, TTN&NĐ Quốc hội, giám sát thực hiện Luật GD ĐH

BGH-TTĐU: Ô. Toàn, Ô. Phương

TP: CĐ, ĐTN, PTT-PC, PĐT, KSĐH, PTCCB, KL, PQLKH, PHTQT, PTV, TTLKĐT, KSP, PKHTH, KNN&SHƯD, KCN, KKT, KKHXH&NV, KKHTN

Tại: Hội trường BGH

8g00: Tiếp RMIT hợp tác NC môi trường và CNSH

BGH Ô. Dũng. TP: PHTQT, VCNSH, KTS KNNSHƯD, KMT&TNTN. Tại: Phòng họp 1

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 (Nhóm N26)

Tại: Hội trường Lớn

Thầy Phong

8g00: Tiếp Đoàn UB Văn hóa, Giáo dục, TTN&NĐ Quốc hội, giám sát thực hiện Luật GD ĐH

Tại: Hội trường BGH

Cô Huê

 

13g30: Họp bàn việc sắp xếp ngành và chuyên ngành của SV khóa mới K43

BGH: Bà Hiền, Ô. Xê. TP: PĐT, PCTSV

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Tư

30/8/2017

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 (Nhóm N27)

BGH: Ô. Tính. Tại: Hội trường Lớn

9g00: Làm việc với ĐHQG TPHCM kiểm tra tiến độ các đề tài NCKH thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. TP: KCN, PQLKH, Chủ nhiệm đề tài (Ô.NVDũng), theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

9g00: Làm việc với BGH Trường CĐCĐ Đồng Tháp bàn về các lớp NN 6 bậc  tại Đồng Tháp

BGH: Ô. Xê. TP: KNN, TTĐGNLNN, TTLKĐT

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Hội nghị Liên kết Giáo dục Quốc phòng – AN

BGH: Ô. Toàn và các thành viên

TP: TTGDQP-AN, PĐT, PKHTH, PCTSV, PCTCT, TTLKĐT, Trường THPTTHSP, theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Năm

31/8/2017

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 (Nhóm N28)

BGH: Bà Hiền. Tại: Hội trường Lớn

8g00:Dự Đại hội đại biểu Hội Liên lạc với  người Việt Nam ở nước ngoài – LHCTCHN TPCT

BGH: Ô. Dũng. Tại: Hội trường 4, Lầu 8

10g00: Họp cán bộ coi kiểm tra Anh văn SV K43

BGH: Ô. Phương. TP: TTĐGNLNN, theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

 

13g30: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm trở thành trung tâm ĐT, bồi dưỡng GV sư phạm và NCKH về GD cho ĐBSCL

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Tính

TP: Theo Quyết định

Tại: Hội trường BGH

13g30: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm trở thành trung tâm ĐT, bồi dưỡng GV sư phạm và NCKH về GD cho ĐBSCL

Tại: Hội trường BGH

Thầy Phong

Thứ Sáu

01/9/2017

7g30: Dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 (Nhóm N29)

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

8g30: Tiếp CEO của Brain Works Group-Nhật Bản

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT. Tại: Phòng khách 1

9g00: Dự Bế giảng khóa đào tạo tiếng Nhật

 BGH: Ô. Tính. TP: BQLDA, BĐP dự án ODA

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

 

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

14g00: Làm việc với Sở KH&CN Bến Tre

BGH: Ô. Dũng

Tại: VP. Sở KH&CN Bến Tre

14g00: Họp BCN Khoa với CCVC BM Hóa học

Tại: VP Bộ môn Hóa học

TP: BCN Khoa, Chánh VPK, ĐTN, CĐ và toàn thể CCVC BM Hóa học.

15g00: Họp BCN Khoa với CCVC BM Sinh học

Tại: VP Bộ môn Sinh học

TP: BCN Khoa, Chánh VPK, ĐTN, CĐ và toàn thể CCVC BM Sinh học.

 

Thứ Bảy

02/9/2017

 

Lễ Quốc Khánh 02-9

 

Chủ Nhật

03/9/2017