• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

  KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 24/7/2017 ĐẾN 30/7/2017

***

 

Sáng

Chiều

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

24/7/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

10g00: Làm việc với Dr. M. E. Andersen - United States Geological Survey về khả năng hợp tác để tham gia dự án của WB

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Phòng khách 2

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

Cô Huê

 

13g30: Làm việc với Tư vấn về kiến trúc các tòa nhà xây dựng trong Dự án ODA

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính.  TP: Ban QLDA ODA, BĐP các lĩnh vực , BQLCT, PQTTB, KCN  

Tại: Phòng họp 2

15g00: Họp giao ban Khoa

Tại: Phòng họp 1

TP: Theo quy định

Thứ Ba

25/7/2017

7g30: Họp bàn về vị trí đặt Trung tâm  hỗ trợ công nghệ giáo dục Pháp ngữ

BGH: Ô. Toàn. Ô. Tính

TP: PHTQT, KNN, KSP, PQTTB

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Dự Hội nghị đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa CNTT&TT

BGH: Bà Hiền. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường 2, KCNTT&TT

13g30:  Làm việc với Tư vấn về kết cấu các tòa nhà xây dựng trong Dự án ODA

BGH: Ô. Tính.  TP: BQLDA ODA, BĐP các lĩnh vực , BQLCT, PQTTB, KCN 

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Tư

26/7/2017

7g30: Họp bàn để thống nhất về chức năng Phần mềm cổng thông tin hội nghị của Trường ĐHCT

BGH: Ô. Phương 

TP: TTĐT-TH, TTTT&QTM, Tòa soạn, PQLKH

Tại: Phòng họp 1

 

 

 

Thứ Năm

27/7/2017

8g00: Tiếp Vụ KHCN&MT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BGH: Ô. Phương, Ô. Dũng. TP: PQLKH

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Họp bàn để thống nhất quy trình Module Quản lý Nguồn lực giảng dạy

 BGH: Bà Hiền 

TP: PTCCB, PĐT, KSĐH, TTTT&QTM, TTCNPM

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Sáu

28/7/2017

7g30: Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

BGH: Ô. Toàn

TP: CĐ, KCNTT&TT, PTV, PTCCB

Tại: Phòng họp 1

9g30: Tiếp  Nhà xuất bản Clarivate (Thomson Reuters) tại Việt Nam

BGH: Ô. Phương. TP: TTHL, Tạp chí Khoa học

Tại: Phòng họp 2

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Ban QLDA ODA

 

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp  2

14g00: Dự Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Hòa Bình Việt Nam

BGH: Ô. Toàn

Tại: Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị VN, Hà Nội

15g00: Dự Lễ nhận Kỷ niệm chương của Lãnh sự Kim Jea Chon - Lãnh sự quán Hàn quốc tại TPHCM

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: LH các tổ chức hữu nghị VN, TPHCM

 

Thứ Bảy

29/7/2017

8g00: Dự Hội nghị “Phát  triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở GDĐH giai đoạn 2017-2025“ do Bộ GD&ĐT tổ chức

BGH: Ô. Toàn. TP: PQLKH

Tại: Trường ĐH. Xây dựng Hà Nội

 

 

 

Chủ Nhật

30/7/2017