• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 26/6/2017 ĐẾN 02/7/2017

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

26/6/2017

7g30: Làm việc với Đoàn thẩm định và xác nhận điều kiện ĐBCL cơ sở giáo dụccủa TT. Kiểm định Chất lượng giáo dục ĐHQG TPHCM

BGH: Ô. Phương. TP: TTĐBCL&KT, PĐT, PTCCB, PQTTB, PKHTH, PTV, TTLKĐT, KSĐH, TTHL

Tại: Phòng họp 2

7g30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ TPCT mở rộng

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền

Tại: Hội trường các ban xây dựng Đảng – Thành ủy

8g30: Tiếp Đại học Thái Nguyên v/v  định hướng NCKH nhóm ngành Nông-Lâm-Ngư-Y gđ2017-2025

BGH: Ô. Dũng

TP: PQLKH, TTCGCN&DV, BP NCKH-DA ODA

Tại: Phòng họp 1

10g00Tiếp đoàn Đại học Quốc lập Đài Loan (NCU)

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

10g00: Tiếp đoàn Đại học Quốc lập Đài Loan (NCU)

Thầy Tiên

 

13g30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ TPCT

BGH: Bà Hiền

Tại: Văn phòng Thành ủy

13g30Họp về giải trình các ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ XD về Thiết kế cơ sở các công trình xây dựng trong Dự án ODA Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: BBQLDA ODA, BQLCT  

Tại: Phòng họp 2

14g00: Tiếp Gs. Frédéric Lobez (P. Hiệu trưởng Đại học Lille - Pháp)

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, KL

Tại: Phòng họp 1

15g30Rà soát Hợp đồng NCKH trong Dự án ODA

BGH: Ô. Tính

TP: BQLDA ODA, Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp HĐ xét TĐ-KT Khoa năm học 2016-2017.

Tại: Phòng họp 1.

TP: Theo QĐ.

15g00: Sinh hoạt Công đoàn Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tại: Phòng Chuyên đề

TP: Toàn thể CĐV, CCVC Khoa.

 

 

Thứ Ba

27/6/2017

7g30: Dự kiểm tra giám sát Đảng ủy Khoa Kinh tế

BGH-TVĐU: Bà Hiền. TP: Đoàn Kiểm tra giám sát

Tại: VP. Khoa Kinh tế

8g00: Dự Khai mạc Sự kiện “Kết nối cung – cầu công nghệ vùng ĐBSCL“ (Sở KHCN TPCT tổ chức)

BGH: Ô. Toàn

Tại: Trung tâm Hội chợ triễn làm quốc tế TPCT

 

13g30: Dự kiểm tra giám sát Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. TP: Đoàn Kiểm tra giám sát

Tại: VP. Khoa Ngoại ngữ

 

 

Thứ Tư

28/6/2017

7g30: Họp về NCKH, hợp tác doanh nghiệp nhằm cập nhật CN mới áp dụng vào GD; tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động để trang bị kiến thức, môi trường học cho SV  đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (theo CV 1891/BGDĐT-GDĐH của Bộ)

BGH: Bà Hiền. TP: PQLKH, PHTQT, PCTSV

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Họp về tăng cương trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu học tập, phần mềm ... hỗ trợ SV và GV  đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (theo CV 1891/BGDĐT-GDĐH của Bộ)

BGH: Bà Hiền. TP: TTHL,Thư viện các đơn vị đào tạo

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Năm

29/6/2017

8g00: Tiếp GS. Binh Le ĐH Penn State, Hoa Kỳ

BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Phòng khách 1

10g30: Tiếp Ngài Doron Lebovich-Phó Đại sứ Israel

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

 

 

 

Thứ Sáu 30/6/2017

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Ban QLDA ODA

 

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp  2

 

Thứ Bảy 01/7/2017

 

 

 

 

Chủ Nhật

02/7/2017