• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 08/5/2017 ĐẾN 14/5/2017

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

08/5/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

9g30: Làm việc với Đoàn Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng Trường ĐH. Vinh để trao đổi kinh nghiệm về công tác TCCB, NCKH, HTQT, thông tin và học liệu

BGH: Ô. Toàn

TP: PTCCB, PQLKH, TTTT&QTM, TTHL, PKHTH

Tại: Phòng họp 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

Cô Huê

 

 

15g00: Họp giao ban

Tại: Phòng họp 1

TP: Theo quy định

Thứ Ba

09/5/2017

7g30: Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng, Ô. Phương, Ô. Xê

TP: Theo thư mời và QĐ

Tại: Phòng họp 1

8g00Tiếp GS. Daniel Parsons Đại học Hull, Anh

BGH: Ô. Dũng. TP:PHTQT, KMT&TNTN, MK1000

Tại: Phòng họp 1

10g00: Làm việc với Tư vấn về xây dựng và thiết bị trong Dự án ODA Nhật Bản  

BGH: Ô. Tính. TP: BQLDA ODA, BĐP các lĩnh vực

Tại: Hội trường BGH

7g30: Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường

Tại: Phòng họp 1

Thầy Tiên

9g00: Họp BCN Khoa với các Trợ lý

Tại: Phòng họp 1

TP: BCN Khoa và các Trợ lý

 

 

Thứ Tư

10/5/2017

7g30: Họp rà soát Báo cáo Tự đánh giá Trường

BGH: Ô. Phương

TP: Các thành viên nhóm chuyên trách, TTĐBCL

Tại: Hội trường BGH

8g00: Họp về chiến lược KHCN (BGD&ĐT tổ chức)

BGH: Ô. Toàn

Tại: Trường ĐH. Xây dựng – Hà Nội

8g30: Lễ tổng kết Thực tập sư phạm cho SV Khóa 39

BGH: Ô. Xê. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường lớn

 

13g30: Tiếp Cty cổ phần MATSUYAMA NIPLO

BGH: Ô. Tính. TP: PHTQT, MDI

Tại: Phòng họp 1

15g00: Làm việc với UBND huyện Kong Plông - tỉnh Kon Tum về xúc tiến cho Dự án chăn nuôi bò giống Nhật Bản tại Măng Đen

BGH: Ô. Dũng

TP: TTLKĐT, Cty International Human Development  Cooperation – Nhật Bản

Tại: VP. UBND huyện Kong Plông

 

Thứ Năm

11/5/2017

 

 

14g00: Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT Chất lượng cao ngành Công nghệ thực phẩm

BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường KNN&SHƯD

 

Thứ Sáu 12/5/2017

7g30: Họp về giảng dạy Ngoại ngữ tăng cường cho chương trình tiên tiến

BGH: Ô. Phương. TP: PĐT, PTV, VNC&PTCNSH, KTS, KNN. Tại: Phòng họp 1

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Ban QLDA ODA

10g00Tiếp các ĐH của UK và tổ chức PhilRice

BGH: Ô. Dũng

TP: PHTQT, KNN&SHUD, KMT&TNTN, KKHTN

Tại: Phòng họp 2

 

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp  2

15g00: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm trở thành trung tâm ĐT, bồi dưỡng GV sư phạm và NCKH về GD cho ĐBSCL

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Tính

TP: Theo Quyết định

Tại: Hội trường BGH

15g00: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm trở thành trung tâm ĐT, bồi dưỡng GV sư phạm và NCKH về GD cho ĐBSCL

Tại: Hội trường BGH

Thầy Phong

Thứ Bảy 13/5/2017

 

 

 

 

Chủ Nhật

14/5/2017