• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 13/3/2017 ĐẾN 19/3/2017

***

 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

13/3/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

8g00: Dự Hội thảo “V/v thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016“

BGH: Ô. Phương (do VP. Quốc hội tổ chức)

Tại: Nhà khách Quốc hội tại TPHCM

8g30: Dự hội nghị Khối trường Nông-Lâm-Ngư-Y

BGH: Ô. Dũng. TP: PQLKH

Tại: Đại học Thái Nguyên

8g30: Dự Hội thảo “Conservation genetics on the Mekong River Basin” (Dự án PEER)

BGH: Bà Hiền. Tại: Khoa Thủy sản

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

 

13g30: Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tự chủ ĐHCT

BGH: Tất cả các thành viên. TP: Theo Quyết định, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo

Tại: Hội trường BGH 

 

Thứ Ba

13/3/2017

 

9g00: Họp BCN Khoa với các Trợ lý

Tại: Phòng họp 1

TP: BCN KHoa và các Trợ lý

14g30Tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT

Tại: Phòng khách BGH

 

Thứ Tư

15/3/2017

9g00Tiếp Đại học Quốc gia Cheng Kung (NCKU)

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, Mekong 1000

Tại: Phòng họp 1

9g30: Làm việc với Tư vấn về các gói thầu thiết bị Dự án ODA – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA

Tại: Phòng khách 1

 

 

 

Thứ Năm

16/3/2017

 

 

 

 

Thứ Sáu 17/3/2017

10g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP. Ban QLDA ODA

8g30: PQLKH và đơn vị liên quan tiếp Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Tại: Phòng họp 2-nhà điều hành

TP: Chủ nhiệm đề tài

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp  2

14g00Tiếp Dr. Arjo Rothuis - ĐH. Wageningen

BGH: Ô. Phương. TP: PHTQT, Ô. ĐKNhân

Tại: Phòng khách 2

15g00: Họp với Cố vấn Dự án Hợp tác kỹ thuật, GS.Tagaki, JICA (HCM), về mở 3 ngành đào tạo thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh trong dự án ODA 

BGH: Ô. Phương. TP: Ban QLDA ODA

Tại: Phòng khách 1

 

Thứ Bảy 18/3/2017

 

 

 

 

Chủ Nhật

19/3/2017