• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 16/01/2017 ĐẾN 22/01/2017

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

16/01/2017

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Đảng ủy Trường

Tại: Phòng họp 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

Thầy Tiên

8g00: Họp xét điểm rèn luyện SV HK I năm học 2016-2017.

Tại: Phòng chuyên đề

9g00: Họp Đảng ủy Trường

Tại: Phòng họp 1

Cô Huê

 

 

 

13g30:  Rà soát danh sách thiết bị điều chỉnh, bổ sung gói thầu thiết bị 2 và 3 Dự án ODA Nhật Bản   

BGH: Tất cả Thành viên. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, Lãnh đạo KMT&TNTN, KNN&SHƯD, KTS, KCN, VNC&PTCNSH

Tại:  Hội trường BGH

15g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: Phòng khách 1

13g30: Họp Đảng bộ Khoa.

Tại: Phòng chuyên đề

TP: Tất cả đảng viên

15g00: Họp toàn Khoa

Tại: Phòng chuyên đề

TP: Toàn thể CCVC Khoa

Thứ Ba

17/01/2017

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

9g00: Rà soát KH mua sắm, sửa chữa tài sản 2017

BGH: Ô.Tính. TP: KDBDT, KKHCT, KKT, KL, KKHXH&NV, KNN, KPTNT, KSĐH, BMGDTC, VCNSH, VĐBSCL, VPCĐ, VPĐTN; các phòng, ban, trung tâm thuộc Trường

Tại: Hội trường BGH

 

13g30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016,

triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ ĐHCT

BGH-ĐU: Tất cả các thành viên. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

14g30: Dự khánh thành Trang trại mẫu tại Trung tâm NCƯD Thủy sản Công nghệ cao (Dự án SUPA)

BGH: Ô. Toàn. TP: KTS, PHTQT, PQLKH

Tại: TT.NCƯD Thủy sản CN cao (tại Bùng Binh)

13g30: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016,

triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ ĐHCT

TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

 

Thứ Tư

18/01/2017

7g30: Hội nghị đánh giá sử dụng ngân sách 2016 và phân giao kinh phí 2017

BGH-TVĐU: Tất cả các thành viên

TP: Các đơn vị có sử dụng ngân sách Trường

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

9g30: Làm việc với Tư vấn Dự án ODA Nhật Bản về kết quả làm việc trong tháng 01/2017  

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, KCN (Ô. Hùng) VNC&PTCNSH (Ô. Chơn)

Tại:  Hội trường BGH

10g00Tiếp Công ty TNHH PouYuen VN bàn về mô hình hợp tác nhà trường và doanh nghiệp

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, PCTSV, theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

7g30: Hội nghị đánh giá sử dụng ngân sách 2016 và phân giao kinh phí 2017

TP: Cô Huê, Cô Thụy

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

 

13g30: Họp Tổ Giúp việc xây dựng đề án tự chủ

BGH: Bà Hiền, Ô. Tính

TP: Tổ Giúp việc theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Năm

19/01/2017

7g30: Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng, Ô. Phương, Ô. Xê

TP: Theo Quyết định

Tại: Phòng họp 1

7g30: Họp về tình hình hoạt động sản xuất bia tươi của Trường ĐHCT

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: TTCGCN&DV, VNCPTCNSH, Ban Phát triển sản xuất Trường (theo 2487/QĐ-ĐHCT)

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Dự buổi báo cáo, ký biên bản kết quả làm việc của Tư vấn Dự án ODA trong tháng 01/2017  

BGH: Ô. Tính. TP:  TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, KCN (Ô. Hùng) VNC&PTCNSH (Ô. Chơn)

Tại:  Hội trường BGH

 

Thứ Sáu 20/01/2017

10g00: Tiếp Trường Đại học Mahidol – Thái Lan

BGH: Ô. Dũng. TP: KL, KKHXH&NV, PHTQT, TTĐBCL&KT. Tại: Phòng họp 1

 

 

 

Thứ Bảy 21/01/2017

 

8g00: Đoàn CB Khoa đi chúc tết CCVC về hưu.

Tập trung tại cổng Khoa.

TP: Theo thông báo của CĐ và tất cả CB có quan tâm.

 

 

Chủ Nhật

22/01/2017