• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 26/12/2016 ĐẾN 01/01/2017

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

26/12/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, KCN (Ô. Hùng) VNC&PTCNSH (Ô. Chơn) 

Tại: Phòng họp 2

7g30: Họp tổng kết tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp

BGH: Ô. Toàn

TP: TT. ĐBCLKT          

Tại: Phòng họp 1

7g30: Tiểu ban Khoa học tự nhiên tổ chức báo cáo đề cương đề tài cán bộ cấp Trường

TP: Thành viên tiểu ban

Tại: Phòng Chuyên đề

15g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: Phòng khách 1

15g00: Dự Kỷ niệm 25 năm thành lập TT.Ngoại ngữ

BGH: Ô. Toàn và các thành viên

Tại: Vạn Phát Riverside Hotel

 

Thứ Ba

27/12/2016

7g30: Hội nghị Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng Trường năm 2016, Kế hoạch năm 2017

BGH: Ô. Phương và các thành viên

TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

8g30: Dự buổi thẩm định kinh phí năm 2017 của Dự án HTKT và  Dự án ODA Nhật Bản

BGH: Ô.Tính

TP: Ban QLDA 

Tại: Văn phòng Bộ GD&ĐT

08h00Họp về hợp tác với Công ty Far Eastern Polytex và ĐH Yuan Ze Đài Loan.

BGH: Ô. Dũng

TP: PHTQT, PĐT, KCN, KCNTT, KKHTN, KSĐH, TTLKĐT, PCTSV

Tại: Phòng họp 1

 

 

7g30: Hội nghị Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng Trường năm 2016, Kế hoạch năm 2017

TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

 

08g00Họp về hợp tác với Công ty Far Eastern Polytex và ĐH Yuan Ze Đài Loan.

TP: cô Huê

Tại: Phòng họp 1

 

8g30: Tiếp giáo sư Yu-Fong Yen

TP: thầy Tiên, thầy Tuân

Tại: phòng Họp

 

9g00: Báo cáo seminar của giáo sư Yu-Fong Yen

TP: cán bộ BM hóa, học viên, sinh viên

Tại: phòng Chuyên đề

13g30: Hội nghị sơ kết công tác Cố vấn học tập và cử sinh viên học tập ngắn hạn

BGH: Bà Hiền

TP: Theo thông báo

Tại: Hội trường 4, lầu 8

14g00: Làm việc với Lãnh đạo  Bộ GD&ĐT về Dự án ODA Chính phủ Nhật Bản

BGH: Ô. Toàn, Ô.Tính

TP: Ban QLDA 

Tại: Văn phòng Bộ GD&ĐT

14h00Tiếp đoàn Đại học Dongshin, Hàn Quốc

BGH: Ô. Dũng

TP: PHTQT, MeKong 1000

 Tại: Phòng họp 1

 

 

13g30: Hội nghị sơ kết công tác Cố vấn học tập và cử sinh viên học tập ngắn hạn

TP: Theo thông báo

Tại: Hội trường 4, lầu 8

Thứ Tư

28/12/2016

7g30: Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường 

BGH: Ô. Phương và các thành viên

TP: Theo Quyết định

Tại: Hội trường BGH

7g30: Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường 

TP: cô Huê

Tại: Hội trường BGH

 

13g30: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến CTĐT tiến sĩ ngành Hóa hữu cơ

TP: theo thư mời

Tại: phòng Chuyên đề

Thứ Năm

29/12/2016

8g00: Hội nghị trực tuyến tập huấn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các Trường ĐH, CĐ năm 2016 (V/v đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở GDĐT)

BGH: Bà Hiền. TP: Theo thông báo và thư mời

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

8g30: Hội nghị Tổng kết của Uỷ ban Hòa bình Việt Nam

BGH: Ô. Toàn

Tại: Hà Nội

 

13g30:  Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm nhân sự của các Đơn vị của Ban Quản lý Dự án ODA Chính phủ Nhật Bản trong điều kiện đã có Tư vấn làm việc   

BGH: Ô. Tính

TP:  Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực

Tại: Phòng họp 2

 

 

 

 

Thứ Sáu 30/12/2016

8g00: Dự Hội thảo khoa học “Nông nghiệp và phát triển nông thôn thời hội nhập”

BGH: Ô. Dũng, Ô.Tính.TP: Theo thư mời

Tại: Khoa PTNT, Khu Hòa An

8g00: Dự Hội thảo Tổng kết Chương trình đào tạo Tiên tiến (Do Bộ GD&ĐT tổ chức)

BGH: Ô. Toàn

Tại: Trường ĐH. Bách khoa Hà Nội

 

13g30: Tổng kết năm 2016 và  kế  hoạch  hoạt động năm 2017 của Dự án HTKT và  Dự án ODA Nhật Bản

BGH: Ô. Tính

TP:  Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực

Tại: Phòng họp 2

13g30: Hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách  HCM

TP: Ban Thường vụ, BGH.

Tại: Hội trường Thành ủy

 

Thứ Bảy 31/12/2016

7g30: Dự hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng

TP: Ban Thường vụ, BGH.

Tại: Hội trường Thành Uỷ

 

13g30: Dự hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng

TP: Ban Thường vụ, BGH.

Tại: Hội trường Thành Uỷ

 

Chủ Nhật

01/01/2017

Tết Dương Lịch năm 2017

 

 

 

 

Ghi chú

  • Ngày 02/01/2017: Nghỉ bùTết Dương Lịch năm 2017