• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN LỄ TỪ 19/12/2016 ĐẾN 25/12/2016

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

19/12/2016

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

TP: Thầy Phong

15g00: Tiếp đoàn Giáo sư  của Lĩnh vực Nông nghiệp trong Dự án ODA Nhật Bản

BGH: Ô. Dũng

TP:  KNN&SHƯD, Ban QLDA ODA, BĐP Lĩnh vực Nông nghiệp 

Tại: Phòng họp 2

15g: Họp giao ban Khoa

TP: BCN Khoa, đại diện lãnh đạo BM, Chánh VP Khoa, các trợ lý, đại diện BCH CĐ và BTV Đoàn Khoa

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Ba

20/12/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

7g30: Dự Hội nghị về người VN ở nước ngoài (do MTTQVN Tp Cần Thơ tổ chức, cả ngày)

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Ks. Mường Thanh TPCT

8g00: Hội thảo Ươm tạo và Khởi nghiệp trong ĐH BGH: Ô. Toàn. Tại: Hội trường Trung tâm học liệu

8g30: Thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh QK9, Cục Chính trị nhân Kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. TP: CĐ, ĐTN, HCCB, PCTCT, PKHTH, PCTSV, TTGDQP

Tại: Quân Khu 9 và Cục Chính trị

 

13g30: Họp Hội đồng xét chào giá cơ sở dịch vụ trong Trường năm 2017 – 2018

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính. TP: Theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

13g30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016 (Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức)

TTĐU: Ô. Hùng

Tại: Hội trường các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy

13g30 Kiểm tra lý luận chính trị đảng viên đợt II/2016, tại Phòng Máy tính KCNTT&TT.

TP: Các đ/c Đảng viên chưa tham gia đợt I

 

Thứ Tư

21/12/2016

7g30: Họp Ban chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường ĐHCT

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký theo quyết định

Tại: Phòng họp 1

 

 

13g30: Làm việc với Tư vấn Dự án ODA Nhật Bản về kết quả làm việc trong tháng 12/2016  

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, KCN (Ô. Hùng) VNC&PTCNSH (Ô. Chơn)

Tại:  Hội trường BGH

15g30: Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐNDVN, 25 năm ngày thành lập HCCB Trường ĐHCT (Xe khởi hành tại Nhà Điều hành lúc 14g00)

BGH: Ô. Toàn và các thành viên

TP: Theo Kế hoạch số 3461/KH-ĐHCT

Tại: Trung tâm GDQP – Hòa An

15g30: Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐNDVN, 25 năm ngày thành lập HCCB Trường ĐHCT (Xe khởi hành tại Nhà Điều hành lúc 14g00) (Theo Kế hoạch số 3461/KH-ĐHCT)

TP: Thầy Tiên

Tại: Khu Hòa An

Thứ Năm

22/12/2016

8g00: Làm việc với đoàn GS Lĩnh vực Môi trường Dự án ODA Nhật Bản về mở ngành đào tạo cao học

BGH: Bà Hiền. TP: KMT&TNTN, KSĐH, Ban QLDA, BĐP Lĩnh vực Môi trường  

Tại: Phòng họp 2

 

14g30: Dự buổi báo cáo kết quả  làm việc của đoàn GS Lĩnh vực Môi trường - Dự án ODA Nhật Bản

BGH: Bà Hiền. TP: KMT&TNTN, KSĐH, Ban QLDA, BĐP Lĩnh vực Môi trường  

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Sáu 23/12/2016

 

 

13g30: Hội nghị Xây dựng mối quan hệ với Bên liên quan ngoài trường năm 2016

BGH: Ô. Phương. TP: Theo thông báo và thư mời

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

13g30: Hội nghị Xây dựng mối quan hệ với Bên liên quan ngoài trường năm 2016

TP: Thầy Tiên, Thầy Pha và các thành phần theo thư mời

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

Thứ Bảy 24/12/2016

 

 

 

Tham gia thuyển sinh VLVH đợt 3/2016

TP: Thầy Tiên, Thầy Pha

Chủ Nhật

25/12/2016

9g00: Dự Lễ phát học bổng cho sinh viên

BGH: Bà Hiền. TP: PCTSV, PĐT, PCTCT, ĐTN

Tại:  Hội trường 1, Lầu 5

 

 

Tham gia thuyển sinh VLVH đợt 3/2016

TP: Thầy Tiên, Thầy Pha


Ghi chú
Ngày 20-23/12/2016: Thầy Ngô Thanh Phong hướng dẫn đoàn học viên lớp Sinh thái học đi thực tế.