• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 12/12/2016 ĐẾN 18/12/2016

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

12/12/2016

9g00: DựKhai mạc Joint-Symposium Môi trường và Thủy sản với Đại học Kanazawa – Nhật Bản

BGH: Ô. Dũng

TP: PHTQT, KTS, KMT&TNTN

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

 

13g30: Họp về quản lý hoạt động KH&CN cuối năm
BGH: Ô.Dũng

TP: Tất cả viên chức PQLKH

Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản V/v mở các CTĐT mới

BGH: Ô. Phương. TP:  KSĐH, Ban QLDA ODA 

Tại: Phòng khách 1

14g00: Bộ môn Toán học tổ chức seminar

Tại: phòng Chuyên đề

Thứ Ba

13/12/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

 

13g30: Họp HĐ Bảo vệ đề cương NCKH của VC năm 2017 thuộc Tiểu ban Khoa KHXH&NV

BGH: Ô. Dũng

Tại: Hội trường KKHXH&NV

 

Thứ Tư

14/12/2016

7g30: Họp Tổ Đánh giá hoạt động SX-DV để thẩm định Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà Xuất bản

BGH: Ô. Tính

TP: PTV (Ô. Duyệt, Ô. Nam), PTTPC (Ô. Lâm), PTCCB (Bà Loan), CĐ Trường (Ô. Hải), PQTTB (Ô. Phiêu), NXBĐHCT, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp 1

 

15g00: Họp bàn về việc phối hợp trong công tác chuyển giao công nghệ

BGH: Ô. Dũng

TP: TTCGCN&DV, PQLKH, PGS.TS. NMThủy

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Năm

15/12/2016

8g30: Làm việc với JICA VN về quy trình mua sắm, giải ngân trong Dự án ODA Nhật Bản

BGH: Ô.Tính

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, PTV, PQTTB

Tại: Phòng họp 2

10g30: Họp khởi động các Hợp phần của Dự án ODA - Nhật Bản do Tư vấn thực hiện

BGH: Tất cả Thành viên

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, VNCPTCNSH (Ô. Chơn), KCN (Ô. Hùng)  

Tại:  Hội  trường BGH

 

13g30: Làm việc với Tư vấn về thiết kế xây dựng và kế hoạch mua sắm thiết bị - Dự án ODA

BGH:  Ô.Tính

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, VNCPTCNSH (Ô. Chơn), KCN (Ô. Hùng)  

Tại:  Hội  trường BGH

13g30: Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2016

BGH-TVĐU: Ô. Toàn và các thành viên

TP: PTCCB, tTheo Quyết định

Tại: PHòng họp 1

 

Thứ Sáu 16/12/2016

7g30: Họp góp ý Đề cương dự án FCB – phát triển nguồn nhân lực

BGH: Ô. Dũng. TP: Theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

8g00: Làm việc với Trường ĐH. Văn Hiến để thảo luận các nội dung hợp tác giữa hai trường

BGH: Ô. Toàn

TP: PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PHTQT, PKHTH, TTCGCN&DV

Tại: Phòng họp 2

9g00Tiếp đoàn Trường Đại học quốc gia Pingtung, Đài Loan - đến thăm và làm việc với trường

BGH: Ô. Toàn, Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Phòng họp 1 BGH

 

16g00Làm việc với các doanh nghiệp Đài Loan về hợp tác đào tạo IEMBA

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Jorn Technology Co. Ltd - KCN Việt Hương, Bình Dương

 

Thứ Bảy 17/12/2016

8g00: Lễ trao bằng ThS và TS năm 2016, đợt 2

BGH: Ô. Toàn và các thành viên

TP: Theo thư mời và Thông báo

Tại: Hôi trường Lớn

8g00: Lễ trao bằng ThS và TS năm 2016, đợt 2

TP: Thầy Tiên

Tại: Hội trường Lớn

 

 

Chủ Nhật

18/12/2016