• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 05/12/2016 ĐẾN 11/12/2016

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

05/12/2016

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

TP:Thầy Phong

Tại: Hội trường BGH

 

13g30: Định hướng phát triển công nghệ sinh học và CNTP trong dự án ODA

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực, Khoa Thủy sản, Khoa NN, Khoa MT, Khoa KHTN, theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

15g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: Phòng khách 1

13g30: Định hướng phát triển công nghệ sinh học và CNTP trong dự án ODA

TP: Thầy Phong, Thầy Tuân

Tại: Hội trường BGH

 

14g00: Bộ môn Toán tổ chức báo cáo seminar

Tại: Phòng Chuyên đề

 

Thứ Ba

06/12/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

8g00: Dự Hội nghị “Tổng kết công tác NCKH trong nữ công chức – viên chức” (CĐ Trường tổ chức)

BGH-TVĐU: Bà Hiền

Tại: Hội trường II, Khoa CNTT&TT

9g00: Tiếp đoàn Đại học Khánh Hòa

BGH: Ô. Dũng

TP: PHTQT, PQLKH, PĐT, PCTSV, TTHL

Tại: Phòng họp 1

8g00: Dự Hội nghị “Tổng kết công tác NCKH trong nữ công chức – viên chức” (CĐ Trường tổ chức)

TP:Theo thư mời

Tại: Hội trường II, Khoa CNTT&TT

 

13g30: Họp Tổ giúp việc soạn thảo đề án Tự chủ

BGH: Ô. Tính

TP: Các thành viên của Tổ theo Quyết định

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp Ban Chuyên môn Đảng ủy Góp ý dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Trường

BGH: Ô. Dũng. TP: Các thành viên theo Quyết định

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Tư

07/12/2016

7g30: Dự Khai mạc sự kiện “Khám phá tri thức Công nghệ thông tin”

BGH: Ô. Toàn

Tại: Hội trường Lớn

9g00: Dự Khai mạc Hội thảo Tính toán thiết kế Vật liệu châu Á lần thứ 7

BGH: Ô. Tính

Tại: Trung tâm Học liệu

9g00Tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

BGH: Ô. Toàn,Ô. Dũng.

TP: PHTQT, KTS, KNN&SHUD, KMT&TNTN, KCN, KPTNT, KNN, KKHTN, KKT, KL, KSP, KKHXHNV, TTNN, VNCBĐKH, VNC&PTCNSH, VNCPTĐBSCL, Ô. DVNi, Ô. ĐKNhân          

Tại: Hội trường BGH

10g: Bế giảng Chương trình Access với TLS Hoa Kỳ

BGH: Ô. Dũng.    TP: TTNN      Tại: TTNN, Khu 1

7g30: Dự Khai mạc sự kiện “Khám phá tri thức Công nghệ thông tin”

TP: Thầy Phong

Tại: Hội trường Lớn

 

9g00: Dự Khai mạc Hội thảo Tính toán thiết kế Vật liệu châu Á lần thứ 7

TP: Theo thư mời

Tại: Trung tâm Học liệu

 

9g00: Tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

TP: Thầy Tiên

Tại: Hội trường BGH

 

13g30: Họp về triển khai đề tài NC xây dựng và phát triển các loại cây ăn quả vùng Bảy Núi – An Giang

BGH: Ô. Dũng. TP: PQLKH

Tại: Phòng họp 1

13g30: Giới thiệu học bổng đào tạo Tiến sĩ trong khuôn khổ dự án ODA-Nhật Bản cho các ứng viên 

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: Ban QLDA ODA, Ban điều phối, giảng viên Bộ môn có ngành gần với ngành dự kiến đào tạo trong khuôn khổ dự án ODA

Tại: Hội trường BGH

13g30: Giới thiệu học bổng đào tạo Tiến sĩ trong khuôn khổ dự án ODA-Nhật Bản cho các ứng viên 

TP:Giảng viên Bộ môn có ngành gần với ngành dự kiến đào tạo trong khuôn khổ dự án ODA

Tại: Hội trường BGH

13g30: Hội thảo Tính toán thiết kế Vật liệu châu Á lần thứ 7

TP: Theo thư mời

Tại: P.Chuyên đề và phòng máy tính

 

Thứ Năm

08/12/2016

7g30: Họp bàn về quy chế hoạt động của TTLKĐT

BGH: Ô. Toàn, B. Hiền

TP: TTLKĐT, PTCCB, PTV

Tại: Phòng họp 1

08h00Làm việc với Dr. Alexis Drogoul - USTH ICT LAB - bàn về tổ chức khóa học mùa hè 2017

BGH: Ô. Dũng      TP: PHTQT, theo thư mời

Tại: Phòng khách 2

7g30: Hội thảo Tính toán thiết kế Vật liệu châu Á lần thứ 7

TP: Theo thư mời

Tại: P.Chuyên đề và phòng máy tính

 

13g30:  Họp rà soát lại các phòng thí nghiệm và thiết bị trong “Khu phức hợp các phòng thí nghiệm”

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: Ban QLDA ODA, Ban điều phối, Trưởng các phòng thí nghiệm trong Khu phức hợp các PTN

Tại: Hội trường BGH

13g30: Hội thảo Tính toán thiết kế Vật liệu châu Á lần thứ 7

TP: Theo thư mời

Tại: P.Chuyên đề và phòng máy tính

Thứ Sáu 09/12/2016

7g30:  Họp rà soát lại các phòng thí nghiệm và thiết bị trong các “Phòng thí nghiệm công nghệ cao”

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: Ban QLDA ODA, Ban điều phối, Trưởng các phòng thí nghiệm trong các PTN công nghệ cao

Tại: Hội trường BGH

9g30: Khai giảng Khóa Cao học 25 - Khu vực Tây Nam Bộ

BGH: Ô.Toàn     TP:  KSĐH, Học viện An ninh Nhân dân; theo thư mời và học viên cao học

Tại: tại Hội trường 1, Lầu 5

7g30:  Họp rà soát lại các phòng thí nghiệm và thiết bị trong các “Phòng thí nghiệm công nghệ cao”

TP: Thầy Tuân, Thầy Nhật

Tại: Hội trường BGH

7g30: Hội thảo Tính toán thiết kế Vật liệu châu Á lần thứ 7

TP: Theo thư mời

Tại: P.Chuyên đề và phòng máy tính

13g30: Thẩm định giá Nâng cấp 2016 của hệ thống tích hợp

BGH: Ô. Tính      TP:  TT.CNPM, Tổ thẩm định giá phần mềm, TTTT&QTM, P.ĐT, K.SĐH, P.TCCB, TT.LKĐT, P.CTSV, P.TV.

Tại: Phòng họp 1

13g30: Hội thảo Tính toán thiết kế Vật liệu châu Á lần thứ 7

TP: Theo thư mời

Tại: P.Chuyên đề và phòng máy tính

Thứ Bảy 10/12/2016

 

8g00: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến CTĐT tiến sĩ Vật lý lý thuyết

TP: Thầy Tiên, Thầy Phong, Trợ lý SĐH, Ban soạn thảo Đề án mở ngành Vật lý lý thuyết bậc TS và các CCVC bộ môn Vật lý

Tại: Phòng Chuyên đề

 

 

Chủ Nhật

11/12/2016