• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH LÀM VIỆC - TUẦN LỄ TỪ 19/9/2016 ĐẾN 25/9/2016

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

19/9/2016

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

8g30: Hội thảo “Ứng dụng sinh học phân tử trong sức khỏe và sản xuất thực phẩm ở Đông Nam Á“ (phối hợp với ĐH. VU Brussel – Bỉ tổ chức)

BGH: Ô. Toàn. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

9g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Công nghệ

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT

Tại: Hội trường Khoa CN

9g30: Dự Hội nghị CCVC của TT. Ngoại ngữ

BGH-TVĐU: Ô. Dũng

TP: CĐ, TTLKĐT, PQTTB, PHTQT

Tại: Khu 1 – Trung tâm Ngoại ngữ

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

TP: Thầy Phong

8g30: Tiếp công ty Polytex và ĐH Yuan Je (Đài Loan).

Tại: Nhà Điều hành

Cô Huê

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa KHTN

BGH-TVĐU: Ô. Dũng

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Phòng chuyên đề Khoa KHTN

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Luật

BGH-TVĐU: Ô. Phương

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, TTLKĐT

Tại: Hội trường Khoa Luật

15g00: Họp với Cố vấn và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật – Nhật Bản

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: Phòng khách 1

15g00: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Ngoại ngữ

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: CĐ, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Ngoại ngữ - Khu I

13g30: Hội nghị CCVC-NLĐ năm học 2015-2016.

TP: toàn thể CCVC-NLĐ Khoa

Tại: Phòng chuyên đề

Thứ Ba

20/9/2016

7g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Kinh tế

BGH: Ô. Xê

Tại: Hội trường Lớn

8g30: Tiếp Trường ĐH. Ngoại Thương trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý

BGH: Ô. Toàn

TP: PĐT, QLKH, PHTQT, PKHTH, PTCCB, TTHL, PCTSV, PTV, PQTTB, TTĐBCL&KT, TTTT&QTM

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Trung tâm Học liệu

BGH-TVĐU: Ô. Xê

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTV

Tại: Phòng hội nghị AB, Trung tâm Học liệu

14g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Viện NCPT ĐBSCL

BGH: Bà Hiền

Tại: Hội trường Lớn

14g00: Dự Hội nghị CCVC Khoa Khoa học Chính trị 

BGH-TVĐU: Ô. Dũng

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTV, PKHTH

Tại: Phòng họp Khoa KHCT

15g30: Họp Ban Tổ chức Hội thảo “Save water-agriculture, save our farmer”

BGH: Ô. Toàn

TP: Ban Tổ chức theo Quyết định

Tại: Phòng họp 1  

 

Thứ Tư

21/9/2016

7g30: Họp Ban Chỉ đạo, BQL Dự án khu Nhà ở CBV, GV và Cty TNHH MTV KH-CN ĐHCT

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền, Ô. Tính

TP: Theo Quyết định. Tại: Phòng họp 1

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Phòng QL. Khoa học

BGH-TVĐU: Ô. Dũng. Tại: Phòng họp 2

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Luật

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

 

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Trung tâm CNPM

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, PTV, PKHTH

Tại: Hội trường 2, Khoa CNTT&TT

14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Thủy sản

BGH: Ô. Xê

Tại: Hội trường Lớn

 

Thứ Năm

22/9/2016

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa NN&SHƯD

BGH-TVĐU: Ô. Tính

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH, TTLKĐT

Tại: Hội trường Khoa NN&SHƯD

7g30: Họp về Dự án ODA- lĩnh vực Môi Trường

BGH: Bà Hiền. Tại: Phòng họp 1

8g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp SV VNC&PT CNSH

BGH: Ô. Xê. Tại: Hội trường Lớn

8g00: Tiếp Trường ĐH. Tài nguyên & MT Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và quản lý CTĐT tiên tiến, CTĐT chất lượng cao

BGH: Ô. Toàn. TP: PĐT, KTS, VNC&PTCNSH, TTĐBCL&KT, TTHL, KMT&TNTN, TTTT&QTM

Tại: Phòng họp 2

9g30: Họp Hội đồng Thi đua – KT Trường để xét khen thưởng cấp cao

BGH: Tất cả các thành viên. TP: Theo Quyết định

Tại: Hội trường BGH

9g30: Họp Hội đồng Thi đua – KT Trường để xét khen thưởng cấp cao

TP: cô Huê

Tại: Hội trường BGH

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Thủy sản

BGH-TVĐU: Bà Hiền

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa TS

14g00: Dự Hội nghị CCVC của Trung tâm CGCN&DV

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: Theo thư mời

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Sáu 23/9/2016

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Kinh tế

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, TTLKĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Kinh tế

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Viện NCPT ĐBSCL

BGH-TVĐU: Ô. Tính

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT

Tại: Hội trường Viện NCPT ĐBSCL

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa Nông nghiệp và SHƯD

BGH: Ô. Xê

Tại: Hội trường Lớn

9g00: Tiếp Đại học Naresuan, Thái Lan để bàn hợp tác NCKH và đào tạo sau đại học

BGH: Ô. Phương

TP: KSĐH, PHTQT, KSP, KMT&TNTN, KNN&SHƯD, KCN, KNN, KKHXH&NV,

Tại: Phòng họp 1

 

13g30: Dự Hội nghị CCVC của BM.Giáo dục Thể chất

BGH-TVĐU: Ô. Linh

TP: CĐ, PĐT, PTV, PQTTB, PKHTH

Tại: Văn phòng BM. GDTC

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Ban QLDA ODA

BGH-TVĐU: Ô. Tính

TP: CĐ,  PTCCB, PQLKH, PHTQT, PTV

Tại: Phòng họp 2

14g00: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Sư phạm

BGH-TVĐU: Ô. Toàn

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, QLKH, PQTTB, HTQT, KHTH

Tại: Hội trường Khoa Sư phạm

14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa CN

BGH: Ô. Xê

Tại: Hội trường Lớn

 

Thứ Bảy 24/9/2016

8g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa PTNT

BGH: Ô. Tính

Tại: Hội trường Lớn

 

14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa KHTN

BGH: Ô. Xê

Tại: Hội trường Lớn

13g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa Dự bị Dân tộc

BGH-TVĐU: Ô. Phương, Ô. Linh

TP: CĐ, PĐT, PQTTB, TTLKĐT, PKHTH

Tại: Phòng họp Khoa DBDT

14g00: Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khóa 38 KHTN

TP: CB có quan tâm và theo Thông báo

Tại: Hội trường Lớn

 

 

Chủ Nhật

25/9/2016

7g30: Dự Hội nghị CCVC của Khoa KHXH&NV

BGH-TVĐU: Ô. Tính

TP: CĐ, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, HTQT

Tại: Hội trường Khoa KHXH&NV

 

14g00: Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp SV Khoa CNTT&TT

BGH: Ô. Xê

Tại: Hội trường Lớn

 

Ghi chú:  

 • 8g30 ngày 19/9/2016: ĐTN Trường, ĐTN KCNTT&TT, BM. CNTP, KKT làm việc với VCCI, tại phòng họp 1.
 • Ngày 19-21/9/2016: Viện NC&PT CNSH làm việc với Trường ĐH. VU Brussel – Bỉ.
 • Ngày 19-22/9/2016: KPTNT tiếp đoàn SV Chương trình World Learning – SIT Study Abroad, Hoa Kỳ.
 • Ngày 19/9-01/10/2016: Viện NC&PT CNSH làm việc với chuyên gia ĐH. Wageningen – Hà Lan.
 • Ngày 20-23/9/2016: Khoa Luật làm việc với đoàn GS và SV Trường ĐH. Newcastle – Úc.
 • Ngày 20/9-20/10/2016: Khoa TS tiếp nhận 01 SV Trường ĐH. Hải Dương Tokyo – Nhật Bản.
 • Ngày 21-24/9/2016: BGH (Ô. Dũng) dự Hội nghị Khoa học Việt Nam - Nhật Bản, tại ĐH. Bách Khoa Hà Nội.
 • Ngày 22/9/2016: BGH (Ô. Phương) Hội thảo NC về phát triển nông nghiệp bền vững, tại Trường ĐH.Trà Vinh.
 • Ngày 22-28/9/2016: KNN&SHƯD làm việc với chuyên gia ĐH. Nông nghiệp và CN Tokyo – Nhật Bản.
 • Ngày 23/9/2016: Khoa Sau Đại học và các đơn vị liên quan  làm việc với đoàn ĐH. Naresuan – Thái Lan.
 • 15g00 ngày 25/9/2016: Giới thiệu các ĐH Hàn Quốc và học bổng cho SV ĐHCT, tại Hội trường 1, Lầu 5.