• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT-VẬT LÝ TOÁN, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Thời gian: Thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

1. Mục tiêu của Hội thảo

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các bên có liên quan về chương trình đào tạo dự kiến, nhằm hoàn thiện đề án mở ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết-vật lý toán, trình độ Tiến sĩ.

2. Chương trình của Hội thảo

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

08g30 – 09g00

Tiếp đón đại biểu

Bộ môn Vật Lý

09g00 – 08g05

Giới thiệu đại biểu

CV. Châu Ngọc Thơ

09g05 – 09g15

Phát biểu khai mạc hội thảo

Đại diện BGH

Đại diện BCN Khoa KHTN

09g15 – 09g45

Giới thiệu CTĐT dự kiến

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong

09g45 – 10g45

Thảo luận

Điều khiển:

Đại diện Khoa Sau đại học

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong

10g4511g00

Phát biểu bế mạc hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu.