• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thông báo hội thảo và tập huấn "Nội dung và phương pháp giảng dạy Thống kê toán học"

Xem thông báo chi tiết tại đây.

Thời hạn đăng ký: trước ngày 15 tháng 11 năm 2015 đăng ký tham dự tại đây

Thời gian tổ chức: 04 và 05 tháng 12 năm 2015.

Địa điểm: tại Trường Đại học Cần Thơ