• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Điện lực Ninh Kiều thông báo lịch cắt điện tại Khu II ngày 5/8/2015 từ 08g00 đến 10g00.