• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Báo cáo 1: "Lý thuyết về nhiễu xạ tia X và cấu trúc tinh thể" Tóm tắt báo cáo

Báo cáo viên: TS.Nguyễn Thành Tiên

Thời gian: 9 giờ 45 phút ngày 13/4/2015.

Báo cáo 2: "Điều kiện tối ưu của bài toán tối ưu vectơ nửa xác định" Tóm tắt báo cáo

Báo cáo viên: TS.Lê Thanh Tùng

Thời gian: 14 giờ ngày 13/4/2015.

Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa.