• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Chủ đề: "Phần mềm nguồn mở Python với vật lý tính toán"

Báo cáo viên: PGS.TS Nguyễn Thành Tiên

Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 28/4/2017

Địa điểm: Phòng Chuyên đề khoa Khoa học Tự nhiên

Nội dung tóm tắt báo cáo

Tóm tắt:

 Báo cáo này muốn giới thiệu phần mềm mở Python và thảo luận lý do tại sao nên sử dụng Python trong tính toán khoa học. Báo cáo cũng trình bày một số chương trình Python cơ bản trong tính toán vật lý và các chương trình tích hợp của Python trong chương trình mô phỏng vật liệu Quantum Wise.

I.  Giới thiệu

 Với sự gia tăng năng lực tính toán của máy tính ngày nay, nhiều bài toán khoa học được mô phỏng trên các máy tính, từ laptop đến supercomputer. Tính toán mô phỏng với các phương pháp tin cậy ngày càng tiến cận với các giá trị thực nghiệm nên ngày nay nó được xem như là phương pháp quan trọng thứ ba trong nghiên cứu khoa học cùng với thực nghiệm và lý thuyết. Gần đây, người ta còn dùng thuật ngữ thí nghiệm khoa học trên máy tính vì ngày càng nhiều các kết quả tính toán mô phỏng tin cậy. Tính toán mô phỏng còn được sử dụng trong công nghiệp ở một số lĩnh vực một cách có hiệu quả.

Các mô hình tính toán sử dụng các công cụ tính toán (các gói phần mềm) để tính toán, xử lý, phân tích, hiện thị dữ liệu trở nên quan trọng hơn vì có ưu điểm là giá rẽ và hiệu quả. Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế….

Các công cụ tính toán là các gói phần mềm chuyên dụng như Origin, SPSS, các gói phần mềm mô phỏng vật liệu …hay các chương trình đa dụng như Matlab, Mathematica… ngày càng sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, xu hướng chung ngày nay là sử dụng các phần mềm mở, liên thông, tích hợp và hướng đối tượng để phát triển, tiện lợi cho cộng đồng người dùng. Python là phần mềm đang phát triển để đáp ứng yêu cầu này.

II.  Nội dung chính

 Báo cáo này sẽ trình bày:

1.  Giới thiệu phần mềm Python, lý do tại sao nên chọn Python trong tính toán khoa học hiện nay.

2.  Cách cài đặt Python.

3.  Cách để viết SCRIPT trong Python.

4. Ba loại tương tác với Python.

5. Cách sử dụng IDLE để phát triển và tích hợp các chương trình.

6.  Demo một số chương trình Python áp dụng tính các bài toán vật lý cơ bản.

7. Ứng dụng Python trong tính toán nghiên cứu cấu trúc nano kết hợp với phần mềm Quantum Wise.

III.  Kết luận

 Seminar muốn giới thiệu, hướng dẫn cài đặt và lập trình Python với các bài toán khoa học, đặc biệt là các bài toán vật lý. Seminar cũng giới thiệu tính tích hợp của Python với Phần mềm Quantum Wise, một phần mềm mô phỏng vật liệu thương mại hiện nay. Giới thiệu một số kết tính toán bài toán vật lý cơ bản và các kết quả nghiên cứu mô phỏng vật liệu sử dụng Python và Quantum Wise.

 Tài liệu tham khảo

 1. Hans Fangohr, Python for Computational Science and Engineering, Textbook, University of Southampton (2015)

2. Hans Petter Langtanges,  A Primer on Scientific Programming with Python, Textbook, Center for Biomedical Computing, Simulation Research Laboratory, (2014)

3. Joel Murach, Python of Murach, Mike Murach and Associates Inc, (2016).

4. https://quantumwise.com.