• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Seminar Bộ môn Toán ngày 12/12/2016

Thời gian: 14 giờ ngày thứ Hai, 12/12/2016

            Địa điểm: Phòng chuyên đề

1)  PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh

Báo cáo trình bày mô hình toán học của việc khai thác thủy sản ở một địa điểm với gía thị trường thay đổi. Mô hình mô tả sự tiến triển theo thời gian của ngư trường, nguồn cá và giá thị trường thay đổi theo nguồn cung và cầu.Chúng tôi xây dựng phương trình giá cả thị trường chung cho mô hình từ đó tìm các điểm cân bằng. Mô hình có 1, 2 hoặc 3 điểm cân bằng. Báo cáo giới thiệu tính ổn định địa phương và ổn định toàn cục của các điểm cân bằng. Các kết quả nhận được dùng để giải thích động lực của mô hình và cung cấp cho các nhà quản lý biện pháp quản lý việc đánh bắt để tránh tình trạng cạn kiệt nguồn cá trong tự nhiên. Mô hình được mở rộng cho hai trường hợp: số lượng cá có cấu trúc về tuổi và đánh bắt với việc bảo tồn nguồn cá.

2)  TS. Trần Văn Lý

Báo cáo giới thiệu các giải thuật chọn mẫu Gibbs cơ bản như chọn mẫu tuần tự Gibbs và chọn mẫu quét ngẫu nhiên Gibbs. Sau đó xây dựng trường ngẫu nhiên Markov với các nhóm lân cận phụ thuộc và xây dựng các giải thuật phù hợp để chọn mẫu Gibbs hiệu quả cho các vector ngẫu nhiên với số chiều lớn. Tỷ lệ trùng lặp và thời gian tính toán sẽ được đánh giá so sánh giữa các giải thuật này. Nghiên cứu được ứng dụng để tạo dữ liệu mô phỏng dùng để thẩm định thiết bị hỗ trợ lái xe  thông qua môi trường MaTeLo.

3)  TS. Lâm Hoàng Chương 

Bài báo cáo chứng minh cho sự tồn tại của định lý giới hạn trung tâm cho xích Markov dừng xuất phát tại một điểm. Phương pháp được sử dụng đó là: Từ xích Markov gốc ban đầu ta phân tích chúng ra thành hai thành phần là Martingale và phần dư, trong đó phần Martingale thỏa định lý giới hạn trung tâm của Brown (1971) và phần dư không đáng kể. Ngoài ra, các kết quả liên quan đến định lý Ergocdic điểm của Birkhoff (1931) cũng được sử dụng trong bài chứng minh.