• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Thời gian:  8 giờ ngày  thứ  Sáu,  29 tháng  04  năm 2016

Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Khoa học Tự nhiên

1.  Báo cáo viên: Ts. Lâm Hoàng Chương

Tên bài báo cáo khoa học:

Quan hệ Einstein cho bước đi ngẫu nhiên trong môi trường ngẫu nhiên

Tóm tắt nội dung báo cáo:

Bài báo cáo chứng minh cho sự tồn tại của hệ Einstein cho bước đi ngẫu nhiên trong môi trường ngẫu nhiên trong một chiều. Phương pháp được sử  dụng đó là: Đầu tiên ta giải phương trình Poisson (P-I)f=g để tìm nghiệm f, sau đó áp dụng định lý Ergodic điểm của Birkhoff (1931) để tính các giới hạn cần thiết. Kết quả này nằm trong bài báo của tác giả đã được chấp nhận ở tạp chí Stochastic processes and Their Applications (2016). 

2.  Báo cáo viên: Ths. Phạm Bích Như

Tên bài báo cáo khoa học:

Cơ sở Milnor và mối liên hệ với các cơ sở khác trong đại số Steenrod

Tóm tắt nội dung báo cáo:

            Trong đại số, cơ sở là một khái niệm rất quan trọng, bởi vì tất cả các phần tử khác đều có thể được biểu diễn qua cơ sở này. Đại số Steenrod  cũng không phải là ngoại lệ. Năm 1953 Serre đã giới thiệu một cơ sở của đại số Steenrod gọi là cơ sở admissible. Tuy nhiên, khi thực hành tính toán cơ sở admissible khó sử dụng. Năm 1958, Milnor đã xây dựng được một cơ sở khác.  Sau đó đã có rất nhiều cơ sở khác nhau được xây dựng bởi các nhà toán học như Wall, Arnon, Wood, Monk,… Báo cáo này sẽ trình bày về cơ sở Milnor và mối liên hệ của nó với các cơ sở khác.

            Trân trọng kính mời quý Thầy Cô quan tâm đến tham dự.