• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

Thời gian: 8 giờ ngày 27/4/2016

Báo cáo viên: TS. Ngô Thanh Phong

Địa điểm: phòng chuyên đề Khoa KHTN

Tóm tắt báo cáo

Lược khảo tài liệu là một nội dung quan trọng trong nghiên cứu khoa học, là bài viết tổng hợp (một cách đầy đủ nhất) những hiểu biết về một chủ đề từ việc phân tích các tài liệu và công trình nghiên cứu có liên quan, là tổng hợp các thông tin và tình hình nghiên cứu về chủ đề của đề tài NCKH đang đề cập. Lược khảo tài liệu còn là sự tổng quan về những gì đã biết và cả những mặt còn hạn chế về chủ đề nghiên cứu, là quá trình đúc kết được những tinh túy cho nghiên cứu của mình.

I.  Giới thiệu

Lược khảo tài liệu hay còn được gọi là tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài NCKH hay luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học, học viên cao học hay nghiên cứu sinh... Việc thực hiện nghiêm túc và đảm bảo khoa học của lược khảo tài liệu giúp nắm được tình hình NC liên quan đến chủ đề NCKH, đề tài LVTN; học hỏi những NC sẵn có và tìm câu trả lời cho những câu hỏi NC; làm cơ sở cho việc thiết kế nội dung và thí nghiệm NC; học cách phát triển nội dung NC. Lược khảo tài liệu còn làm cơ sở cho việc so sánh, phân tích, bình luận, biện luận… các KQNC đạt được. Ngoài ra, lược khảo tài liệu còn trình bày những hiểu biết về những nghiên cứu có liên quan đến chủ đề NC, cung cấp cho người đọc hiểu được những vấn đề NC và động cơ NC của tác giả.

Lược khảo tài liệu được đảm bảo khoa học và mang tính học thuật cao sẽ đem lại ý nghĩa thiết thực cho NCKH, LVTN… Đó là một bức tranh khái quát kết quả nghiên cứu nhằm tạo cơ sở lý luận để xây dựng giả thuyết; đó là cơ sở giúp lựa chọn chủ đề, xác định mục tiêu nghiên cứu, nguồn lực, năng lực triển khai; Đó là việc hiểu rõ đề tài NC của mình đồng thời tránh trùng lặp với các NC đã thực hiện; một ý nghĩa quan trọng nữa là giúp Hội đồng đánh giá được kiến thức của của SV, HV… và  đánh giá được sự đóng góp của NC. 

II.  Nội dung

      2.1. Lược khảo tài liệu là gì?

-         Khái quát về enzyme nitrogenase.

-         Cấu tạo của enzyme nitrogenase.

      2.2. Mục đích của lược khảo tài liệu

 2.3. Các loại lược khảo tài liệu

      2.4. Chuẩn bị và tổ chức viết lược khảo tài liệu

-         Xác định chủ đề lược khảo tài liệu

-         Xác định mục tiêu của lược khảo tài liệu

-         Lập đề cương các vấn đề lược khảo tài liệu

-         Tìm kiếm và chọn lọc tài liệu

-         Đọc chi tiết và chọn lọc thông tin

-         Viết lược khảo tài liệu

      2.5. Một số lưu ý

 2.6. Kết luận

III.  Kết luận

LKTL là một phần rất quan trọng và rất riêng cho từng NCKH hay LVTN.

LKTL thực chất là Tổng quan về những NC đã được thực hiện và trả lời các câu hỏi cho NC có liên quan được đặt ra.

LKTL phải được trình bày một cách nghiêm túc, có tổ chức, có phân tích, tổng hợp và mang tính học thuật cao.

LKTL phải tổ chức, đánh giá được các TLTK có liên quan đến đề tài NC, tổng hợp được tài liệu, chỉ ra được cách thức và xu hướng NC tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Cao Đàm, 2003. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

2. Khoa KHTN – Trường ĐHCT, 2013. Qui định về viết và trình bày luận văn cao học dành cho các ngành Sinh thái học, Hóa hữu cơ, Hóa lý và Hóa lý thuyết. Lưu hành nội bộ, 2013.

3. Trường Đại học Cần Thơ, 2013. Qui định cách viết và trình bày LVCH và LATS dành cho khối ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường và CNSH. Nxb Đại Học Cần Thơ, 2013.

4. Đề cương luận văn, luận văn của sinh viên, học viên của các khoá trước đã bảo vệ thành công.