• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

THƠ MỜI

Hội thảo lấy ý kiến "Chương trình đào tạo dự kiến ngành Hóa dược trình độ đại học"

Ban Tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời Quý Đại biểu đến tham dự và đóng góp ý kiến.

Thời gian: 8 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa Khoa học Tự nhiên.

Chương trình hội thảo

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

08g00 – 08g30

Tiếp đón đại biểu

 

08g30 – 08g35

Giới thiệu đại biểu

 

08g35 – 08g45

Phát biểu khai mạc hội thảo

PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê

08g45 – 08g55

Giới thiệu CTĐT dự kiến:

Cử nhân Hóa dược, trình độ đại học

TS. Nguyễn Trọng Tuân

08g55 – 09g55

Thảo luận

Điều khiển:

TS. Ngô Thanh Phong

TS. Nguyễn Trọng Tuân

CV. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn

09g5510g00

Phát biểu bế mạc hội thảo

TS. Ngô Thanh Phong

 Đề án mở ngành xem chi tiết tại đây.